Cym | Eng

Croeso i Chwarae Cymru

Eiriol dros chwarae plant

Yr elusen genedlaethol dros chwarae plant yng Nghymru.

Chwarae Ffilm

Amdanom ni

Rydym yn eiriol dros angen a hawl pob plentyn i chwarae

Ein gweledigaeth yw dyfodol ble caiff chwarae ei werthfawrogi yng Nghymru am ei fod yn hanfodol i blentyndod iach a hapus. Gwlad ble mae plant yn rhydd i archwilio, darganfod, datblygu a thyfu drwy chwarae.

 

Rydym yn ymgyrchu dros Gymru chwarae-gyfeillgar trwy arwain gyda bwriad, cydweithio gyda chynwysoldeb, addysgu gyda brwdfrydedd, a chefnogi gyda sensitifrwydd.

Chwarae

Chwarae yw un o agweddau pwysicaf bywydau plant. Mae plant yn gwerthfawrogi amser, rhyddid a mannau o safon i chwarae. Pan ofynnwn beth sydd o bwys iddyn nhw, bydd plant yn cyfeirio’n gyson at chwarae a chwrdd â’u ffrindiau.

Gwaith Chwarae

Mae gwaith chwarae’n canolbwyntio ar y plentyn ac yn sicrhau mai chwarae yw’r prif ffocws pan fydd oedolion a phlant yn treulio amser gyda’i gilydd. Mae gwaith chwarae’n alwedigaeth a gydnabyddir sydd â chyfres o safonau proffesiynol, hyfforddiant, cymwysterau a gyrfaoedd.

Polisi a deddfwriaeth chwarae

Mae chwarae’n rhan bwysig o fywydau plant ac arddegwyr ac mae’n digwydd ble bynnag maen nhw’n treulio amser. Fel eiriolwr chwarae, mae Chwarae Cymru yn cyfrannu at ystod o ddadleuon a phenderfyniadau polisi – gan gynnwys ar hawliau plant, iechyd a lles a datblygu’r gweithlu.

Llyfrgell adnoddau

Mae ein casgliad o adnoddau yn cynyddu ymwybyddiaeth am bwysigrwydd chwarae ar gyfer plant ac arddegwyr. Maent hefyd yn cynnig canllawiau arfer da ar amrywiaeth o bynciau am ddarparu cyfleoedd i chwarae.

Digwyddiadau i ddod

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Chwarae Cymru - a rhai a drefnir gan fudiadau eraill

Gweld popeth

Digwyddiad Chwarae Cymru

Fforwm Gweithwyr Chwarae 2024 Fforwm Gweithwyr Chwarae 2024

Lleoliad

Y Glôb Helyg, Rhaeadr, Powys

Dyddiad ac amser

03-04/07/2024 /

Pris

£55

Digwyddiad hyfforddiant gwaith chwarae preswyl, deuddydd o hyd dan gynfas sy’n rhoi cyfle i weithwyr chwarae ddysgu oddi wrth ei gilydd a hyfforddwyr gwaith chwarae profiadol.

Gweld

Digwyddiad Chwarae Cymru

Cynhadledd genedlaethol Chwarae Cymru 2024 Cynhadledd genedlaethol Chwarae Cymru 2024

Lleoliad

Gerddi Sophia, Caerdydd

Dyddiad ac amser

21/11/2024 /

Cadwch y dyddiad ar gyfer ein cynhadledd flynyddol, a gynhelir ym mis Tachwedd 2024.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors