Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Adnoddau Chwarae Cymru

Mae ein casgliad o gyhoeddiadau’n cynyddu ymwybyddiaeth am bwysigrwydd chwarae ar gyfer plant a phlant yn eu harddegau. Mae’r adnoddau hyn hefyd yn cynnig canllawiau arfer da ar amrywiaeth o bynciau am ddarparu cyfleoedd i chwarae. Maent wedi eu hanelu at bawb sydd â diddordeb yn, neu sy’n gyfrifol am, chwarae plant.

 

Yn yr adran hon cewch hyd i’n hadnoddau i gyd. Maent yn cynnwys pecynnau cymorth, arweiniad, taflenni gwybodaeth, awgrymiadau anhygoel, a mwy.

 

‘Dyw pob adnodd heb gael ei ychwanegu hyd yma – os ydych chi’n edrych am gyhoeddiad gan Chwarae Cymru ac yn methu dod o hyd iddo yn fan hyn cofiwch gysylltu â ni.

Llyfrgell adnoddau

Llyfrgell adnoddau | 22.11.2023

Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022 Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022

Adroddiad ymchwil o wybodaeth o arolygon a gwblhawyd gan blant yng Nghymru fel rhan o Asesiadau Digonolrwydd Chwarae 2022

Gweld

Health | 25.10.2023

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Taflen wybodaeth ar gyfer gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol am sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Gweld

Canllaw | 28.09.2023

Cymwysterau gwaith chwarae yng Nghymru Cymwysterau gwaith chwarae yng Nghymru

Mae’r canllaw yn rhoi trosolwg o ba gymwysterau sydd ar gael a beth yw’r gofynion cyfreithiol ar gyfer gweithwyr chwarae a rheolwyr.

Gweld

Ymchwil | 06.06.2023

Papur briffio – Chwarae a lles: dull galluogrwydd perthynol Papur briffio – Chwarae a lles: dull galluogrwydd perthynol

Cyflwyniad i ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru.

Gweld

Taflen wybodaeth | 16.05.2023

Chwarae: Iechyd meddwl a lles Chwarae: Iechyd meddwl a lles

Taflen wybodaeth am sut mae chwarae'n cyfrannu at iechyd meddwl a lles emosiynol plant ac arddegwyr.

Gweld

Taflen wybodaeth | 18.04.2023

Chwarae mewn ysbytai Chwarae mewn ysbytai

Taflen wybodaeth sy'n disgrifio rôl yr arbenigwr chwarae iechyd wrth gefnogi proses chwarae sy’n helpu plant sâl i gyfaddasu i leoliad gofal iechyd.

Gweld

Taflen wybodaeth | 18.04.2023

Chwarae, amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol Chwarae, amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol

Taflen wybodaeth sy'n archwilio pam fod chwarae’n bwysig i blant, teuluoedd a sefydliadau diwylliannol

Gweld

Awgrymiadau anhygoel | 18.04.2023

Awgrymiadau anhygoel: Datblygiad Proffesiynol Parhaus Awgrymiadau anhygoel: Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer adnabod a chynyddu cyfleoedd ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP).

Gweld

Awgrymiadau anhygoel | 18.04.2023

Awgrymiadau anhygoel – dod o hyd i ddarparwr hyfforddiant gwaith chwarae Awgrymiadau anhygoel – dod o hyd i ddarparwr hyfforddiant gwaith chwarae

Awgrymiadau anhygoel ar sut i wneud y gorau o’ch amser a’ch cyllidebau hyfforddi wrth ddethol darparwr hyfforddiant gwaith chwarae.

Gweld

Awgrymiadau anhygoel | 18.04.2023

Awgrymiadau anhygoel – chwarae a risg Awgrymiadau anhygoel – chwarae a risg

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer cefnogi angen plant i gymryd risg pan maen nhw’n chwarae.

Gweld

Awgrymiadau anhygoel | 18.04.2023

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer dathlu Diwrnod Chwarae Awgrymiadau anhygoel ar gyfer dathlu Diwrnod Chwarae

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer rhoi digon o amser, lle a rhyddid i blant chwarae ar Ddiwrnod Chwarae.

Gweld

Awgrymiadau anhygoel | 18.04.2023

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer codi arian Awgrymiadau anhygoel ar gyfer codi arian

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer codi arian i gefnogi prosiectau chwarae.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors