Cym | Eng

Dyma pam mae chwarae mor bwysig

Mae ein ffilm newydd, sy’n cynnwys plant o bob cwr o Gymru, yn dathlu chwarae ac yn amlygu ei bwysigrwydd i bob plentyn.

Mae gan 'Dyma pam mae chwarae mor bwysig' ffocws cryf ar leisiau plant ac arddegwyr

Maen nhw’n dweud yn onest beth mae chwarae’n ei olygu iddyn nhw. Mae’r ffilm yn cyfleu pam mae chwarae’n hanfodol i ddatblygiad, iechyd, lles a hapusrwydd plant.

 

Wedi’i throsleisio gan yr actor Matthew Rhys, fe’i ffilmiwyd dros gyfnod o ddwy flynedd ar hyd a lled Cymru. O chwarae ar y stryd i iard yr ysgol, o’r ystafell fyw i’r iard gefn, mae’r ffilm yn cofnodi chwarae yn ei amrywiol ffurfiau ac yn cynnig cipolwg unigryw ar pam mae chwarae mor bwysig i blant o bob oed.

Mae’r ffilm hefyd yn cynnwys cyfweliadau ag oedolion yn myfyrio ar eu hatgof cyntaf o chwarae a sut y gadawodd hynny ei ôl arnynt am weddill eu bywydau.

Comisiynodd Chwarae Cymru y ffilm i ddangos i rieni, gofalwyr, ac oedolion sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd pa mor bwysig yw chwarae i fywydau plant yng Nghymru, a sut y gallwn ni i gyd gefnogi hynny. Gobeithiwn y bydd y ffilm yn helpu pawb i gydnabod a gwerthfawrogi na allai unrhyw beth fod yn bwysicach i fywydau ein plant na… chwarae.

Gwylio’r ffilm

Sut alla i gael copi o'r ffilm?

Os hoffech chi drefnu dangosiad o’r ffilm yn eich gweithle neu mewn digwyddiad sydd i ddod, cysylltwch â ni. Gallwn rannu fersiwn o ansawdd uchel o’r ffilm i sicrhau’r profiad gwylio gorau.

 

Mae’r ffilm ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ar hyn o bryd. Os hoffech chi gyfieithu’r isdeitlau i iaith arall, cysylltwch â ni i drafod y broses os gwelwch yn dda.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors