Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Digwyddiadau

Ymunwch â'n digwyddiadau

Yn yr adran hon cewch hyd i wybodaeth am weminarau, gweithdai a chynadleddau sy’n cael eu trefnu gan Chwarae Cymru.

 

Byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth am ddigwyddiadau a drefnir gan fudiadau eraill sy’n berthnasol i’r gweithluoedd chwarae a gwaith chwarae. ‘Dyw hyn ddim yn golygu bod Chwarae Cymru yn cymeradwyo’r digwyddiadau hyn.

Digwyddiadau Chwarae Cymru

Gweler ein digwyddiadau nesaf. Dilynwch y dolenni am fwy o wybodaeth ac i archebu lle.

Digwyddiadau a drefnir gan eraill

Digwyddiadau all fod o ddiddordeb i’r gweithluoedd chwarae a gwaith chwarae. Dilynwych y dolenni am fwy o wybodaeth

Digwyddiad arall

11th Child in the City World Conference 11th Child in the City World Conference

Lleoliad

Brwsel, Gwlad Belg

Dyddiad ac amser

20/22-11-2023 /

Mae’r gynhadledd hon yn gyfle i gyfranogwyr i rannu gwybodaeth am arfer gorau ac amlygu syniadau newydd ar sut i adeiladu dyfodol trefol sy'n gyfeillgar i blant.

Gweld

Digwyddiad arall

Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan

Lleoliad

Ledled y byd

Dyddiad ac amser

02-11-2023 /

Pris

Am ddim

Mae Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan yn dathlu gwneud amser yn yr awyr agored yn rhan o ddiwrnod pob plentyn – mae ysgolion ledled y byd yn cynnal gwersi tu allan ac yn rhoi blaenoriaeth i amser chwarae.

Gweld

Digwyddiad arall

Hyfforddiant ar gyfer Arweinydd Dynodedig Diogelu Hyfforddiant ar gyfer Arweinydd Dynodedig Diogelu

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

04/05-10-2023 / 9:30am - 4:00pm

Pris

£220

Bydd y cwrs deuddydd hwn o fudd i’r rheini sy’n gweithredu yn y rôl Arweinydd Dynodedig neu bydd yn cymryd y rôl fel dirprwy.

Gweld

Digwyddiad arall

PARS Playwork Conference PARS Playwork Conference

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

14-10-2023 / 8:00am - 8:00pm

Pris

£5

Bydd y gynhadledd hon yn cynnwys cyflwyniadau gan siaradwyr rhyngwladol, ymarferwyr PARS a hyfforddwyr am roi PARS ar waith ledled y byd.

Gweld

Digwyddiad arall

PEDAL Conference PEDAL Conference

Lleoliad

Cyfadran Addysg, Prifysgol Caergrawnt

Dyddiad ac amser

07-09-2023 /

Cadwch y dyddiad ar gyfer cynhadledd eleni, sy'n ymwneud â chwarae ac iechyd meddwl.

Gweld

Digwyddiad arall

BAPT Annual Conference 2023 BAPT Annual Conference 2023

Lleoliad

Conference Aston, Prifysgol Aston, Birmingham

Dyddiad ac amser

10/11-11-2023 /

Pris

£250

Nod y cynhadledd hon yw cyflwyno areithiau gyweirnod a gweithdai i ddatblygu a gwella gwybodaeth, sgiliau ac ymarfer therapi chwarae'r mynychwyr.

Gweld

Digwyddiad arall

Hawliau Plant a Chyfranogiad ar gyfer Pobl Ifanc 11-25 oed Hawliau Plant a Chyfranogiad ar gyfer Pobl Ifanc 11-25 oed

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

15-03-2024 / 9:30am - 3:30pm

Pris

£0

Nod y cwrs undydd hwn yw rhoi sylfaen gadarn i gyfranogwyr mewn theori ac ymarfer, gan gynnig technegau ymarferol i gynyddu cyfranogiad pobl ifanc yn eu gwaith.

Gweld

Digwyddiad arall

Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

07-02-2024 / 9:30am - 12:30pm

Pris

£0

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn wedi’i anelu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant dan 7 oed neu gyda’u teuluoedd mewn amrywiaeth o leoliadau.

Gweld

Digwyddiad arall

Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

19-03-2024 / 9:30am - 12:30pm

Pris

£0

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn wedi’i anelu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant dan 7 oed neu gyda’u teuluoedd mewn amrywiaeth o leoliadau.

Gweld

Digwyddiad arall

National Play, Playing & Playwork Conference Awstralia 2024 National Play, Playing & Playwork Conference Awstralia 2024

Lleoliad

Melbourne Convention and Exhibition Centre

Dyddiad ac amser

08-10/03/2024 /

Pris

$825 AUD (cyw cynnar) - £900 AUD

Nod y gynhadledd bersonol dridiau hon yw rhoi sylw i’r arferion da diweddaraf mewn chwarae a gwaith chwarae.

Gweld

Digwyddiad arall

6th Philosophy of Play Conference 6th Philosophy of Play Conference

Lleoliad

Cyfadran Addysg, Prifysgol Complutense, Madrid, Sbaen

Dyddiad ac amser

3-5/06/2024 /

Pris

€150 i €200

Cadwch y dyddiad ar gyfer y cynhadledd ryngwladol hon, sy’n ymwneud â ‘Postcolonial Approaches to Play Theories and Practices'.

Gweld

Digwyddiad arall

21st National Playwork Conference 21st National Playwork Conference

Lleoliad

Y Cavendish Hotel, Eastbourne

Dyddiad ac amser

5/6-03-2024 /

Pris

£235 – £300

Mae’r gynhadledd flynyddol hon wedi’i hanelu at ymarferwyr chwarae a’r rhai sydd â diddordeb mewn chwarae plant.

Gweld

Digwyddiad arall

Cyfres Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-Hiliol (DARPL) yr Hydref 2023 i Uwch Arweinwyr Cyfres Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-Hiliol (DARPL) yr Hydref 2023 i Uwch Arweinwyr

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

18-09/11-12-2023 /

Pris

Am ddim

Mae'r gyfres hon o ddysgu proffesiynol yn cynnwys tair sesiwn sy'n dadansoddi gwrth-hiliaeth ac yn archwilio camau gweithredu y gellir eu cymryd ar lefel uwch strategol.

Gweld

Digwyddiad arall

Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan

Lleoliad

Ledled y byd

Dyddiad ac amser

18-05-2024 /

Pris

Free

Mae Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan yn dathlu gwneud amser yn yr awyr agored yn rhan o ddiwrnod pob plentyn – mae ysgolion ledled y byd yn cynnal gwersi tu allan ac yn rhoi blaenoriaeth i amser chwarae.

Gweld

Digwyddiad arall

Gwaith uniongyrchol i ymwneud â phlant a phobl ifanc sydd wedi profiad o ofal Gwaith uniongyrchol i ymwneud â phlant a phobl ifanc sydd wedi profiad o ofal

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

13-12-2023 / 9:30am - 3:30pm

Pris

£0

Bydd y cwrs undydd hwn yn defnyddio dull seiliedig ar hawliau plant i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal.

Gweld

Digwyddiad arall

Gwaith uniongyrchol i ymwneud â phlant a phobl ifanc sydd wedi profiad o ofal Gwaith uniongyrchol i ymwneud â phlant a phobl ifanc sydd wedi profiad o ofal

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

10-01-2024 / 9:30am - 3:30pm

Pris

£0

Bydd y cwrs undydd hwn yn defnyddio dull seiliedig ar hawliau plant i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal.

Gweld

Digwyddiad arall

Gwaith uniongyrchol i ymwneud â phlant a phobl ifanc sydd wedi profiad o ofal Gwaith uniongyrchol i ymwneud â phlant a phobl ifanc sydd wedi profiad o ofal

Lleoliad

Online

Dyddiad ac amser

31-01-2024 / 9:30am - 3:30pm

Pris

£0

This one-day course will use a child rights-based approach to engaging care experienced children and young people.

Gweld

Digwyddiad arall

Gwaith uniongyrchol i ymwneud â phlant a phobl ifanc sydd wedi profiad o ofal Gwaith uniongyrchol i ymwneud â phlant a phobl ifanc sydd wedi profiad o ofal

Lleoliad

Online

Dyddiad ac amser

20-02-2024 / 9:30am - 3:30pm

Pris

£0

This one-day course will use a child rights-based approach to engaging care experienced children and young people.

Gweld

Plentyndod Chwareus

Mae Plentyndod Chwareus, ymgyrch Chwarae Cymru, yn anelu i helpu rhieni, gofalwyr a grwpiau cymunedol i gynnig mwy o gyfleoedd i blant chwarae gartref ac allan yn eu cymunedau.

Dysgu mwy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors