Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Digwyddiadau

Ymunwch â'n digwyddiadau

Yn yr adran hon cewch hyd i wybodaeth am weminarau, gweithdai a chynadleddau sy’n cael eu trefnu gan Chwarae Cymru.

 

Byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth am ddigwyddiadau a drefnir gan fudiadau eraill sy’n berthnasol i’r gweithluoedd chwarae a gwaith chwarae. ‘Dyw hyn ddim yn golygu bod Chwarae Cymru yn cymeradwyo’r digwyddiadau hyn.

Digwyddiadau Chwarae Cymru

Gweler ein digwyddiadau nesaf. Dilynwch y dolenni am fwy o wybodaeth ac i archebu lle.

Digwyddiad Chwarae Cymru

Fforwm Gweithwyr Chwarae 2024 Fforwm Gweithwyr Chwarae 2024

Lleoliad

Y Glôb Helyg, Rhaeadr, Powys

Dyddiad ac amser

03-04/07/2024 /

Pris

£55

Digwyddiad hyfforddiant gwaith chwarae preswyl, deuddydd o hyd dan gynfas sy’n rhoi cyfle i weithwyr chwarae ddysgu oddi wrth ei gilydd a hyfforddwyr gwaith chwarae profiadol.

Gweld

Digwyddiad Chwarae Cymru

Cynhadledd genedlaethol Chwarae Cymru 2024 Cynhadledd genedlaethol Chwarae Cymru 2024

Lleoliad

Gerddi Sophia, Caerdydd

Dyddiad ac amser

21/11/2024 /

Cadwch y dyddiad ar gyfer ein cynhadledd flynyddol, a gynhelir ym mis Tachwedd 2024.

Gweld

Digwyddiadau a drefnir gan eraill

Digwyddiadau all fod o ddiddordeb i’r gweithluoedd chwarae a gwaith chwarae. Dilynwych y dolenni am fwy o wybodaeth

Digwyddiad arall

Diwrnod Rhyngwladol Chwarae Diwrnod Rhyngwladol Chwarae

Lleoliad

Ledled y byd

Dyddiad ac amser

11/06/2024 /

Pris

£0

Mae Diwrnod Rhyngwladol Chwarae yn ddiwrnod byd-eang o ddathlu hawl plant i chwarae a’i bwysigrwydd i’w lles.

Gweld

Digwyddiad arall

Hawliau plant yng Nghymru: Arwain y ffordd neu’n dameidiog ac anghyson yn ymarferol? Hawliau plant yng Nghymru: Arwain y ffordd neu’n dameidiog ac anghyson yn ymarferol?

Lleoliad

Ystafell gynadledda Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Abertawe ac arlein

Dyddiad ac amser

19/06/2024 / 5:00pm - 7:00pm

Pris

Am ddim

Bydd y digwyddiad hwn o ddiddordeb i gyfreithwyr, gweision sifil, grwpiau cymdeithas sifil, myfyrwyr a phawb sydd â diddordeb mewn hawliau plant.

Gweld

Digwyddiad arall

Cynhadledd Arweinyddiaeth Genedlaethol DARPL Cynhadledd Arweinyddiaeth Genedlaethol DARPL

Lleoliad

Venue Cymru, Llandudno, Gogledd Cymru

Dyddiad ac amser

20/06/2024 / 9:00pm – 5:00pm

Pris

Am ddim

Mae'r gynhadledd rad ac am ddim hon wedi'i hanelu at arweinwyr ym maes gofal plant, blynyddoedd cynnar a gwaith chwarae, addysg ôl-16, gwaith ieuenctid, neu mewn ysgolion

Gweld

Digwyddiad arall

Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

27/06/2024 / 10:00am - 4:00pm

Pris

£0

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant dan saith oed neu gyda'u teuluoedd mewn amrywiaeth o leoliadau.

Gweld

Digwyddiad arall

Codi ymwybyddiaeth o ddiogelu plant a phobl ifanc Codi ymwybyddiaeth o ddiogelu plant a phobl ifanc

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

04/07/2024 / 9.30am - 12.30pm

Pris

£65

Cwrs hyfforddi wedi’i anelu at ymarferwyr Grŵp A, sef yr holl staff sy’n ymuno â sefydliad neu asiantaeth sector cyhoeddus neu wirfoddol yng Nghymru.

Gweld

Digwyddiad arall

Diwrnod Chwarae 2024 Diwrnod Chwarae 2024

Lleoliad

Ledled y DU

Dyddiad ac amser

07-08-2024 /

Pris

£0

Y diwrnod blynyddol ar gyfer chwarae yn y DU

Gweld

Digwyddiad arall

Cynhadledd IPA USA 2024 Cynhadledd IPA USA 2024

Lleoliad

Heritage Green, Greenville, South Carolina, UDA

Dyddiad ac amser

25-28/09/2024 /

Pris

$350 - $400

Mae’r gynhadledd ryngwladol hon wedi’i hanelu at y rheini sydd â diddordeb mewn chwarae a gwaith chwarae.

Gweld

Digwyddiad arall

Codi ymwybyddiaeth o ddiogelu plant a phobl ifanc Codi ymwybyddiaeth o ddiogelu plant a phobl ifanc

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

15/10/2024 / 9.30am - 12.30pm

Pris

£65

Cwrs hyfforddi wedi’i anelu at ymarferwyr Grŵp A, sef yr holl staff sy’n ymuno â sefydliad neu asiantaeth sector cyhoeddus neu wirfoddol yng Nghymru.

Gweld

Digwyddiad arall

Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

17/10/2024 / 10:00am - 4:00pm

Pris

£0

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant dan saith oed neu gyda'u teuluoedd mewn amrywiaeth o leoliadau.

Gweld

Digwyddiad arall

Codi ymwybyddiaeth o ddiogelu plant a phobl ifanc Codi ymwybyddiaeth o ddiogelu plant a phobl ifanc

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

04/12/2024 / 9.30am - 12.30pm

Pris

£65

Cwrs hyfforddi wedi’i anelu at ymarferwyr Grŵp A, sef yr holl staff sy’n ymuno â sefydliad neu asiantaeth sector cyhoeddus neu wirfoddol yng Nghymru.

Gweld

Plentyndod Chwareus

Mae Plentyndod Chwareus, ymgyrch Chwarae Cymru, yn anelu i helpu rhieni, gofalwyr a grwpiau cymunedol i gynnig mwy o gyfleoedd i blant chwarae gartref ac allan yn eu cymunedau.

Dysgu mwy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors