Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Digwyddiadau

Ymunwch â'n digwyddiadau

Yn yr adran hon cewch hyd i wybodaeth am weminarau, gweithdai a chynadleddau sy’n cael eu trefnu gan Chwarae Cymru.

 

Byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth am ddigwyddiadau a drefnir gan fudiadau eraill sy’n berthnasol i’r gweithluoedd chwarae a gwaith chwarae. ‘Dyw hyn ddim yn golygu bod Chwarae Cymru yn cymeradwyo’r digwyddiadau hyn.

Digwyddiadau Chwarae Cymru

Gweler ein digwyddiadau nesaf. Dilynwch y dolenni am fwy o wybodaeth ac i archebu lle.

Digwyddiad Chwarae Cymru

Digonolrwydd cyfleoedd chwarae – deall eich rôl o ran y ddyletswydd statudol Digonolrwydd cyfleoedd chwarae – deall eich rôl o ran y ddyletswydd statudol

Lleoliad

Stadiwm rygbi Parc Eirias, Bae Colwyn

Dyddiad ac amser

15-05-2024 / 9:30am - 4:00pm

Pris

£0

Cynhadledd bartneriaeth ar gyfer cydweithwyr yng Ngogledd Cymru, a drosglwyddir gan Chwarae Cymru gyda swyddogion digonolrwydd chwarae awdurdod lleol

Gweld

Digwyddiadau a drefnir gan eraill

Digwyddiadau all fod o ddiddordeb i’r gweithluoedd chwarae a gwaith chwarae. Dilynwych y dolenni am fwy o wybodaeth

Digwyddiad arall

21st National Playwork Conference 21st National Playwork Conference

Lleoliad

Y Cavendish Hotel, Eastbourne

Dyddiad ac amser

5/6-03-2024 /

Pris

£235 – £300

Mae’r gynhadledd flynyddol hon wedi’i hanelu at ymarferwyr chwarae a’r rhai sydd â diddordeb mewn chwarae plant.

Gweld

Digwyddiad arall

Cynhadledd a Seremoni Gwobrwyo Gofal Plant All-Ysgol 2024 Cynhadledd a Seremoni Gwobrwyo Gofal Plant All-Ysgol 2024

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

06-03-2024 / Gyda'r nos

Pris

£0

Nod y digwyddiad hwn yw cydnabod a dathlu gweithwyr chwarae, gwirfoddolwyr a rheolwyr sy’n cefnogi plant i chwarae a theuluoedd i ffynnu. Bydd hefyd yn cynnwys siaradwyr gwadd a fydd yn trafod agweddau ar waith chwarae a gofal plant y tu allan i oriau ysgol.

Gweld

Digwyddiad arall

Diwrnod astudio ar feysydd chwarae antur yn Auvergne-Rhône-Alpes Diwrnod astudio ar feysydd chwarae antur yn Auvergne-Rhône-Alpes

Lleoliad

Awditoriwm, Archifau Bwrdeistrefol Lyon

Dyddiad ac amser

06-03-2024 / 9:00am - 5:00pm

Pris

Am ddim

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio agweddau o feysydd chwarae antur, gan ganolbwyntio’n arbennig ar ranbarth Auvergne-Rhône-Alpes, Ffrainc.

Gweld

Digwyddiad arall

National Play, Playing & Playwork Conference Awstralia 2024 National Play, Playing & Playwork Conference Awstralia 2024

Lleoliad

Melbourne Convention and Exhibition Centre

Dyddiad ac amser

08-10/03/2024 /

Pris

$825 AUD (cyw cynnar) - £900 AUD

Nod y gynhadledd bersonol dridiau hon yw rhoi sylw i’r arferion da diweddaraf mewn chwarae a gwaith chwarae.

Gweld

Digwyddiad arall

Rhoi Hawliau Plant ar Waith Rhoi Hawliau Plant ar Waith

Lleoliad

Blanco's Hotel, Green Park Street, Port Talbot

Dyddiad ac amser

12-03-2024 / 9:00am - 3:00pm

Pris

Am ddim

Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at y rheini sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru, ac sydd eisiau dysgu mwy am hawliau plant.

Gweld

Digwyddiad arall

Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

19-03-2024 / 9:30am - 12:30pm

Pris

£0

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn wedi’i anelu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant dan 7 oed neu gyda’u teuluoedd mewn amrywiaeth o leoliadau.

Gweld

Digwyddiad arall

Dyfarniad Cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae Dyfarniad Cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

18-04-2024 – 20-06-2024 / 6:30pm - 8:30pm

Pris

£0

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rheini â lefel 3 mewn gofal plant, gwaith ieuenctid, ysgol goedwig neu gymorth addysgu a hoffai drosglwyddo i waith chwarae.

Gweld

Digwyddiad arall

Dyfarniad Cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae Dyfarniad Cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae

Lleoliad

Ar-lein

Dyddiad ac amser

30-04-2024 – 25-06-2024 / 6:30pm - 8:30pm

Pris

£0

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rheini â lefel 3 mewn gofal plant, gwaith ieuenctid, ysgol goedwig neu gymorth addysgu a hoffai drosglwyddo i waith chwarae.

Gweld

Digwyddiad arall

Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan

Lleoliad

Ledled y byd

Dyddiad ac amser

18-05-2024 /

Pris

Free

Mae Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan yn dathlu gwneud amser yn yr awyr agored yn rhan o ddiwrnod pob plentyn – mae ysgolion ledled y byd yn cynnal gwersi tu allan ac yn rhoi blaenoriaeth i amser chwarae.

Gweld

Digwyddiad arall

Diwrnod Cenedlaethol y Plant y DU 2024 Diwrnod Cenedlaethol y Plant y DU 2024

Lleoliad

Ledled y DU

Dyddiad ac amser

12-05-2024 /

Mae hwn yn ddiwrnod cenedlaethol o ddathlu plant a chodi ymwybyddiaeth o'r angen i amddiffyn hawliau plant a phobl ifanc.

Gweld

Digwyddiad arall

6th Philosophy of Play Conference 6th Philosophy of Play Conference

Lleoliad

Cyfadran Addysg, Prifysgol Complutense, Madrid, Sbaen

Dyddiad ac amser

3-5/06/2024 /

Pris

€75 i €200

Cadwch y dyddiad ar gyfer y cynhadledd ryngwladol hon, sy’n ymwneud â ‘Postcolonial Approaches to Play Theories and Practices'.

Gweld

Digwyddiad arall

gofod3 gofod3

Lleoliad

Stadiwm Dinas Caerdydd, Heol Lecwydd, Caerdydd

Dyddiad ac amser

05-06-2024 /

Pris

I'w gadarnhau

Mae gofod3 wedi’i ddylunio’n benodol i bobl sy’n gysylltiedig â mudiadau gwirfoddol yng Nghym

Gweld

Digwyddiad arall

Diwrnod Chwarae 2024 Diwrnod Chwarae 2024

Lleoliad

Ledled y DU

Dyddiad ac amser

07-08-2024 /

Pris

£0

Y diwrnod blynyddol ar gyfer chwarae yn y DU

Gweld

Plentyndod Chwareus

Mae Plentyndod Chwareus, ymgyrch Chwarae Cymru, yn anelu i helpu rhieni, gofalwyr a grwpiau cymunedol i gynnig mwy o gyfleoedd i blant chwarae gartref ac allan yn eu cymunedau.

Dysgu mwy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors