Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Gwaith chwarae

Popeth am waith chwarae

Gellir disgrifio gwaith chwarae fel y gelfyddyd o weithio gyda phlant sy’n chwarae. Mae gwaith chwarae’n canolbwyntio ar y plentyn ac yn sicrhau mai chwarae yw’r prif ffocws.

 

Yn yr adran hon cewch hyd i wybodaeth am:

 

 • Cymwysterau a hyfforddiant
 • Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae
 • Darpariaeth gwaith chwarae cofrestredig
 • Cymwysterau angenrheidiol
 • Diogelu mewn darpariaeth chwarae
 • Sicrhau ansawdd
 • Datblygu’r gweithlu

Mae gwaith chwarae’n alwedigaeth a gydnabyddir sydd â chyfres o safonau proffesiynol, hyfforddiant, cymwysterau a gyrfaoedd.

Gall gwaith chwarae fod yn yrfa llawn amser neu’n rhywbeth sy’n cyd-redeg ag astudio neu waith arall. Deall sut i gefnogi chwarae plant yw’r dasg bwysicaf i weithiwr chwarae. Mae gwaith chwarae’n wahanol i lawer o broffesiynau eraill sy’n cynnwys gweithio gyda phlant ble gallai’r ffocws fod ar ddysgu, gweithgarwch corfforol neu’r celfyddydau, er enghraifft.

Mae rhinweddau pwysig i weithwyr chwarae feddu arnynt yn cynnwys:

 • Credu mai’r plant yw’r arbenigwyr ar eu chwarae eu hunain
 • Credu bod gan blant hawl i chwarae
 • Ymrwymiad i gynnwys pob plentyn
 • Parodrwydd i adael i’r plant gymryd yr awenau yn eu chwarae eu hunain
 • Parodrwydd i gamu’n ôl pan fo angen er mwyn i’r plant allu chwarae yn eu ffordd eu hunain
 • Ymwybyddiaeth bod cymryd risg yn rhan bwysig o chwarae ac mai rôl oedolyn yw taro cydbwysedd rhwng cymryd risg a buddiannau corfforol ac emosiynol chwarae
 • Gwerthfawrogi gwerth arsylwi a sut y mae hyn yn helpu oedolion i ddeall plant a’u chwarae
 • Y ddawn i adlewyrchu ar brofiadau da a drwg er mwyn gwella ymarfer gwaith chwarae
 • Agwedd greadigol tuag at weithio gydag eraill
 • Dealltwriaeth dda o sut i ddarparu adnoddau ar gyfer chwarae.
Cymwysterau a hyfforddiant

Cymwysterau a hyfforddiant gwaith chwarae ar gyfer y sectorau chwarae a gwaith chwarae yng Nghymru

Dysgu mwy
Cymwysterau sydd eu hangen

Cymwysterau gwaith chwarae sydd eu hangen i weithio gyda phlant mewn lleoliad ar ôl ysgol neu fynediad agored a reoleiddir

Dysgu mwy
Darpariaeth gwaith chwarae cofrestredig

Gwybodaeth ac adnoddau am ddarpariaeth gwaith chwarae mynediad agored a darpariaeth gofal plant tu allan i oriau Ysgol

Dysgu mwy
Datblygu’r gweithlu

Sicrhau bod gan y gweithluoedd chwarae a gwaith chwarae’r gefnogaeth sydd ei hangen i ddeall, gwerthfawrogi ac eirioli dros gyfleoedd i chwarae

Dysgu mwy
Sicrhau ansawdd

Cyflwyniad i’n rhaglen sicrhau ansawdd newydd, Chwarae o Safon – y marc ansawdd gwaith chwarae

Dysgu mwy
Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae

Y fframwaith proffesiynol a moesegol yn ogystal â diffiniad o’r hyn sy’n unigryw am waith chwarae

Dysgu mwy
Diogelu mewn darpariaeth chwarae

Gwybodaeth a gweithdrefnau amddiffyn plant ar gyfer gweithwyr chwarae a lleoliadau gwaith chwarae

Dysgu mwy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors