Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Chwarae

Diwrnod Chwarae

Archwiliwch

Y diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae yn y DU. Mae Diwrnod Chwarae’n ddathliad blynyddol o hawl plant i chwarae.

Cynhelir y Diwrnod Chwarae nesaf ar Ddydd Mercher 7 Awst 2024 

Sefydlwyd Diwrnod Chwarae yn 1987 ac fe’i cynhelir ar Ddydd Mercher cyntaf mis Awst.

Mae’n ymgyrch barhaus sy’n pwysleisio pwysigrwydd chwarae ym mywydau plant, sy’n canolbwyntio ar fater penodol bob blwyddyn. Bob blwyddyn, mae gan Diwrnod Chwarae thema benodol sy’n tynnu sylw at fater penodol neu agwedd o chwarae plant – er enghraifft:

  • annog pawb i roi mwy o amser a rhyddid i blant chwarae
  • adennill y strydoedd er mwyn i blant allu chwarae’n ddiogel y tu allan i’w cartrefi.

Am wybodaeth ar ymgyrchoedd y gorffennol, ewch i wefan Playday.

Yn Chwarae Cymru, mae Diwrnod Chwarae’n rhoi cyfle gwerthfawr inni bob blwyddyn i gynyddu ymwybyddiaeth am bwysigrwydd chwarae plant ar angen am ddarpariaeth chwarae o safon. Rydym yn defnyddio Diwrnod Chwarae i danlinellu’r ffaith bod chwarae’n bwysig a bod angen darpariaeth chwarae o safon bob diwrnod o’r flwyddyn ym mhob ardal o Gymru.

Cydlynir Diwrnod Chwarae gan Play England, Play Scotland, PlayBoard Northern Ireland a Chwarae Cymru.

 

Thema Diwrnod Chwarae 2023

Y thema ar gyfer Diwrnod Chwarae eleni yw:

Chwarae am y nesaf peth i ddim – gwneud pob diwrnod yn antur

Mae’r thema eleni’n canolbwyntio ar yr anturiaethau chwarae bob dydd, rhad neu am ddim, y gall plant eu mwynhau gartref, mewn lleoliadau chwarae, ac yn ein cymunedau.

’Does dim rhaid i gyfleoedd chwarae gynnwys gweithgareddau drud, teganau costus, neu deithio i gyrchfannau sy’n bell i ffwrdd. Yn aml iawn y syniadau symlaf, y cyfleoedd rhad ac am ddim a’r rhai y dewch ar eu traws ar ddamwain, sy’n cynnig fwyaf o hwyl, ac sydd o fwyaf o fudd datblygiadol i blant a phobl ifanc.

  • Mae chwarae’n hanfodol i bob oed ac ym mhob cyfnod o blentyndod, ac mae’n arbennig o bwysig yn ystod adegau o argyfwng.
  • Mae chwarae’n helpu plant a phobl ifanc i wneud synnwyr o’r byd o’u cwmpas, delio gyda heriau, a chynyddu gwytnwch.
  • Mae chwarae’n hwyl, mae’n galluogi plant a phobl ifanc i wneud ffrindiau, gollwng stêm, ac ymdopi gyda straen a phryder.
  • Mae chwarae’n hanfodol ar gyfer iechyd, hapusrwydd, a datblygu sgiliau plant a phobl ifanc yn cynnwys creadigedd, dychymyg, a’u synnwyr o antur.

Gwnewch y Diwrnod Chwarae hwn, a phob dydd, yn antur!

Am y newyddion diweddaraf am yr ymgyrch eleni, dilynwch Diwrnod Chwarae ar Facebook a Twitter ac ymunwch yn yr hwyl trwy ddefnyddio’r hashnod #DiwrnodChwarae2023.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors