Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Swyddi yn y sector

Eisiau ymuno â'r sector chwarae a gwaith chwarae?

Mae ein gwasanaeth hysbysebu swyddi sy’n ymwneud â chwarae yn rhad ac am ddim i unigolion a sefydliadau sydd am hysbysebu swyddi yn y DU.

 

Caiff hysbysebion eu gosod ar y wefan o fewn wythnos inni eu derbyn a’u dileu wedi i’r dyddiad cau basio.

 

Caiff pob hysbyseb ei gwirio cyn ei gosod ar y wefan. Sylwer – gan nad yw Chwarae Cymru yn asiantaeth recriwtio, ni allwn fynd i unrhyw drafodaethau nac ymateb i unrhyw ohebiaeth am swyddi a hysbysebir yma.

 

 

Hysbysebu swydd

Os hoffech hysbysebu swydd sy’n ymwneud â chwarae yn rhad ac am ddim, e-bostiwch y testun atom – yn Gymraeg a Saesneg os yn bosibl. Cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn cynnwys y manylion perthnasol i gyd, yn cynnwys:

  • Teitl y swydd
  • Lleoliad
  • Oriau yr wythnos
  • Cyflog neu dâl yr awr
  • Disgrifiad swydd cryno
  • Manylion ynghylch sut i ymgeisio
  • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

SWYDDI YN Y SECTOR

Nyrs Feithrin Nyrs Feithrin

Mae Teilo's Tots yn recriwtio Nyrs Feithrin – anfonwch eich cais erbyn 30 Ebrill 2024.

Gweld

Gweithiwr Plant a Theuluoedd Gweithiwr Plant a Theuluoedd

Mae Faith in Families yn recriwtio Gweithiwr Plant a Theuluoedd – anfonwch eich cais erbyn 30 Ebrill 2024.

Gweld

Gweithiwr Chwarae Plant Banc Gweithiwr Chwarae Plant Banc

Mae The Joshua Tree yn recriwtio Gweithwyr Chwarae Plant Banc – mae'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yn parhaus.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors