Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Datblygu a rheoli mannau chwarae

Pwnc

Pecyn cymorth

Dyddiad cyhoeddi

27.03.2023

Darllen yr adnodd

Datblygu a rheoli mannau chwarae

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Ebrill 2021

Mae’r pecyn hwn wedi ei ddylunio ar gyfer unrhyw un sy’n gyfrifol am reoli neu ddatblygu man chwarae cymunedol. Mae hyn yn cynnwys aelodau o gyngor cymuned, cymdeithas chwarae leol neu grŵp trigolion.

Bwriedir iddo fod yn ffynhonnell cefnogaeth unigol i helpu grwpiau cymunedol lywio eu ffordd trwy rai o’r heriau o reoli neu ddatblygu man chwarae. Mae’r pecyn cymorth yn darparu gwybodaeth glir a chryno, yn ogystal â chanllawiau cam-wrth-gam a thempledi. Mae’n cwmpasu dwy brif thema:

  • Dylunio – sy’n canolbwyntio ar ddylunio mannau chwarae newydd, yn cynnwys pynciau fel cyfranogaeth, caffael, dylunio a rheoli risg (y cyfeirir ato’n aml fel ‘iechyd a diogelwch’).
  • Rheoli – sy’n canolbwyntio ar sut i reoli man chwarae sy’n bodoli eisoes, neu sydd newydd ei greu, yn cynnwys pynciau fel cynnal a chadw ac archwilio, rheoli risg ac yswiriant.

Fe weithiom gyda Ludicology i adolygu a diweddaru’r pedwerydd argraffiad hwn o’r pecyn cymorth. 

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gefnogi chwarae plant Adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gefnogi chwarae plant

Pecyn i gefnogi pobl sy’n gweithio mewn lleoliadau chwarae, blynyddoedd cynnar ac addysg i ddarparu chwarae rhannau rhydd.

Gweld

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Creu mannau chwarae hygyrch Creu mannau chwarae hygyrch

Pecyn i gynorthwyo’r bobl hynny sy’n rhan o ddatblygu ac uwchraddio mannau chwarae hygyrch.

Gweld

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Datblygu a rheoli safleoedd Sipsiwn a Theithwyr Datblygu a rheoli safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

Canllaw ar gyfer unrhyw un sy’n gyfrifol am reoli neu ddatblygu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr newydd neu rai sy’n bodoli eisoes.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors