Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Canllaw gweithiwr chwarae i risg

Pwnc

Llyfrgell adnoddau

Dyddiad cyhoeddi

13.01.2024

Darllen yr adnodd

Canllaw gweithiwr chwarae i risg

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Mehefin 2018

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at weithwyr chwarae ac mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw un sydd â chyfrifoldeb am ddarparu cyfleoedd i blant chwarae.

Mae’n egluro sut i ddefnyddio’r agwedd asesu risg-budd (ARB), a gefnogir yn gyffredinol, mewn lleoliadau chwarae i reoli risg mewn ffordd gytbwys ac mae’n archwilio’r deddfwriaethau cysylltiedig. Mae hefyd yn rhestru’r gefnogaeth sydd ar gael, ac yn edrych ar rywfaint o’r theori gwaith chwarae sy’n cefnogi ymarfer gweithwyr chwarae effeithlon er mwyn cynyddu a gwella cyfleoedd plant i chwarae.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Canllaw | 28.05.2024

Ysgol chwarae-gyfeillgar Ysgol chwarae-gyfeillgar

Mae’n darparu gwybodaeth ar bolisi ac ymarfer i helpu cymunedau ysgolion fabwysiadu agwedd ysgol gyfan i gefnogi hawl plant i chwarae.

Gweld

Llyfrgell adnoddau | 12.03.2024

Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae

Taflen wybodaeth newydd am amddifadedd chwarae a photensial gwaith chwarae i oresgyn y canlyniadau.

Gweld

Cylchgrawn | 12.03.2024

Chwarae dros Gymru – rhifyn 62 Chwarae dros Gymru – rhifyn 62

Rhifyn 'Chwarae a lles – cip arall' o'n cylchgrawn

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors