Cym | Eng

News

Arolwg: Barn plant a phobl ifanc am y diwrnod ysgol

Date

04.07.2023

Category

News

Archwiliwch

Mae Senedd Ieuenctid Cymru yn casglu gwybodaeth gan blant a phobl ifanc oed ysgol am eu profiadau o’r diwrnod ysgol.

Mae arolwg Fy Niwrnod Ysgol wedi’i anelu at ganfod barn plant am hyd y diwrnod ysgol. Mae hefyd yn gofyn a yw plant yn teimlo bod ganddyn nhw ddigon o amser yn ystod y dydd ar gyfer gweithgareddau sy’n cefnogi eu lles, a beth hoffen nhw wneud mwy ohono.

Bydd canlyniadau’r arolwg yn llywio adroddiad gan Bwyllgor Addysg a’r Cwricwlwm Ysgol yn Senedd Ieuenctid Cymru i’r Senedd a Llywodraeth Cymru yn hydref 2023. Mae’r gwaith yn cael ei wneud mewn ymateb i archwiliad Llywodraeth Cymru o newidiadau posibl i’r flwyddyn ysgol.

Mae arolwg ar wahân ar gael i oedolion i ddweud eu dweud am brofiad ysgol pobl ifanc.

Rhagor o wybodaeth

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors