Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Rhannwch eich barn ar gofrestru’r gweithlu chwarae yng Nghymru

Date

26.10.2022

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae Chlybiau Plant Cymru Kids’ Clubs a Chwarae Cymru yn casglu barn y gweithlu gwaith chwarae ar gynllun Llywodraeth Cymru i gyflwyno cofrestru proffesiynol ar gyfer y sector.

Mae rôl y gweithlu gofal plant, chwarae a blynyddoedd cynnar wedi cael ei gydnabod fwyfwy am ei bwysigrwydd i ddatblygiad plant. Nod y cynllun i gofrestru pob gweithiwr chwarae proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant 0 i 12 oed yw sicrhau bod gan y gweithlu gymwysterau digonol i wneud hynny.

Ein nod yw cynrychioli barn gyfunol gweithwyr chwarae am y cynllun. Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ wedi datblygu fideo byr i helpu gweithwyr chwarae i ddeall beth sy’n cael ei gynnig a pham.

Ar ôl gwylio’r fideo, byddem yn croesawu eich barn trwy gwblhau arolwg byr.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors