Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Prosiect Cwmpasu 2022 NOS Gwaith Chwarae

Date

20.07.2022

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae’r UK Playwork NOS Consortium yn gwahodd ceisiadau tendro ar gyfer Prosiect Cwmpasu 2022 Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) Gwaith Chwarae.

Nod y prosiect cwmpasu yw nodi:

  • sefydliadau a rhanddeiliaid allweddol mewn adolygiad o’r NOS Gwaith Chwarae yn y dyfodol
  • nodi unrhyw yrwyr a rhwystrau sy’n benodol i genedl a gwneud argymhellion ar gyfeiriad adolygiad NOS yn y dyfodol.

Mae’r consortiwm am gynnal ymarfer cwmpasu i sicrhau bod anghenion y pedair gwlad yn cael eu hadlewyrchu yng nghynlluniau’r dyfodol. Y bwriad yw gwneud gwaith paratoi yn ystod 2022 i fodloni gofynion rhaglen Safonau a Fframweithiau’r DU ac i Gonsortiwm Gwaith Chwarae NOS y DU gael ei ychwanegu at Fframwaith Cyflenwyr NOS.

Mae’r UK Playwork NOS Consortium wedi’i sefydlu gan Chwarae Cymru, Play England, Play Scotland, PlayBoard Northern Ireland a’r Playwork Foundation i wneud cais am, neu nodi, cyllid ar gyfer adolygiad o’r NOS Gwaith Chwarae yn y dyfodol.

Y gyllideb ar gyfer y prosiect cwmpasu yw £2,500 (gan gynnwys TAW).

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno datganiadau o ddiddordeb: 12:00pm 9 Medi 2022

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors