Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Ymgynghoriad cofrestru proffesiynol gweithwyr chwarae – ymateb Chwarae Cymru

Date

21.02.2024

Category

Newyddion

Archwiliwch

Rydym wedi cyhoeddi ein hymateb drafft i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gofrestru proffesiynol y gweithlu gwaith chwarae a gofal plant.

Mae’r ymgynghoriad yn gofyn am farn y rhai sy’n rheoli neu’n gweithio mewn lleoliadau gofal plant a gwaith chwarae ledled Cymru. Mae’r ymgynghoriad yn canolbwyntio ar:

  • a ddylai fod cofrestriad gorfodol ar gyfer gweithwyr chwarae ai peidio
  • pwy ddylai gael ei gofrestru
  • graddfeydd amser.

Mae Chwarae Cymru yn annog gweithwyr chwarae, rheolwyr a’r rhai sy’n gweithio yn y sector gwaith chwarae i ymateb i’r ymgynghoriad pwysig hwn. Efallai y byddwch yn dymuno defnyddio ein hymateb i ffurfio eich ymateb eich hun.

Dyddiad cau yr ymgynghoriad: 7 Mawrth 2024

Lawrlwytho ymateb Chwarae Cymru

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors