Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Ariannu

Ariannu: Matthew Good Foundation – Grants for Good

Date

23.04.2024

Category

Ariannu

Ariannu: Matthew Good Foundation – Grants for Good

Archwiliwch

Mae’r Matthew Good Foundation yn cynnig grantiau o hyd at £5,000 i elusennau lleol, grwpiau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yn y DU.

Bob tri mis, bydd y sefydliad yn rhannu £15,000 rhwng pum grŵp ar y rhestr fer sy’n cael effaith gadarnhaol ar gymunedau, pobl neu’r amgylchedd. Bydd pleidlais yn cael ei chynnal gan weithwyr y sefydliad i benderfynu sut y bydd y grant yn cael ei rannu ymhlith y grwpiau. Cyhoeddir gwobrau fel a ganlyn:

  • Safle cyntaf – £5,000
  • Ail safle – £3,500
  • Trydydd – £2,500
  • Pedwerydd a phumed safle – £2,000 yr un.

I fod yn gymwys, nid oes angen i grwpiau fod wedi’u cofrestru ond rhaid iddynt fod wedi derbyn incwm o lai na £50,000 yn y 12 mis diwethaf.

Croesewir ceisiadau drwy gydol y flwyddyn a chânt eu hystyried ym mha bynnag yw’r rownd nesaf o ariannu. Y rowndiau ariannu a dyddiadau gwobrwyo yw:

16 Mawrth i 15 Mehefin – gwobrwyo ym mis Awst
16 Mehefin i 15 Medi – gwobrwyo ym mis Tachwedd
16 Medi i 15 Rhagfyr – gwobrwyo ym mis Chwefror
16 Rhagfyr i 15 Mawrth – gwobrwyo ym mis Mai.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors