Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Chwarae a lle – cylchgrawn newydd ar gael

Date

05.07.2022

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae’r rhifyn hwn o Chwarae dros Gymru yn archwilio sut all mynediad i ofod a’r modd y caiff ei drefnu, gefnogi mwy o blant i chwarae yn eu cymdogaethau yn amlach, a thrwy hynny ennill ymdeimlad o berthyn ac ymlyniad i le.

Mae’r rhifyn chwarae a lle yn cynnwys:

  • Chwarae, hawliau a lle: creu cysylltiadau
  • Cynnwys plant anabl mewn darpariaeth chwarae
  • Canolfan Serennu i Blant yn agor eu tiroedd i chwarae
  • Anghenion chwarae plant yn eu harddegau a pham y dylem falio – a ysgrifennwyd gan Claire Edwards, yr ymchwilydd a’r ymarferydd cymdeithasol, lle a chwarae
  • Ein hardal ni hefyd – ap newydd ar gyfer plant ac arddegwyr i wella mannau chwarae cymunedol
  • Creu lle i ferched – a ysgrifennwyd gan Susannah Walker, cyd-sylfaenydd Make Space for Girls
  • Y diweddaraf am ein prosiect Llysgenhadon Chwarae Cymunedol
  • Datblygu’r gweithlu – cwrs a chymwysterau gwaith chwarae newydd a chyfweliad gyda swyddog arweiniol digonolrwydd chwarae awdurdod lleol.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors