Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Defnyddio tiroedd ysgol ar gyfer chwarae’r tu allan i oriau addysgu

Pwnc

Pecyn cymorth

Dyddiad cyhoeddi

01.11.2015

Darllen yr adnodd

Defnyddio tiroedd ysgol ar gyfer chwarae’r tu allan i oriau addysgu

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Tachwedd 2015

Mae’r pecyn cymorth hwn wedi ei anelu at benaethiaid, llywodraethwyr a mudiadau lleol. Mae’n annog agwedd gydweithredol i agor tiroedd ysgol i blant lleol chwarae y tu allan i’r diwrnod ysgol.

Mae’r pecyn cymorth yn darparu gwybodaeth glir a chryno er mwyn helpu i asesu os yw’n ymarferol gwneud yn siŵr bod tiroedd ysgol ar gael ar gyfer chwarae plant y tu allan i oriau addysgu. Mae’n tanlinellu ystod amrywiol o faterion fydd angen eu hystyried. Mae hefyd yn cynnwys dyfyniadau gan benaethiaid ac astudiaethau achos sy’n arddangos gwahanol fodelau ar gyfer agor tiroedd ysgolion.

Mae’r templedi defnyddiol canlynol ar gael i’w lawrlwytho hefyd:

  • Memorandwm cyd-ddealltwriaeth
  • Archwiliad man chwarae
  • Cwestiynau a nodiadau ar gyfer hwyluswyr
  • Polisi rheoli risg
  • Asesiad risg-budd
  • Gwiriadau man chwarae cyffredin
  • Polisi chwarae ysgol.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Datblygu a rheoli mannau chwarae Datblygu a rheoli mannau chwarae

Mae’r pecyn hwn wedi ei ddylunio ar gyfer unrhyw un sy’n gyfrifol am reoli neu ddatblygu man chwarae cymunedol.

Gweld

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gefnogi chwarae plant Adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gefnogi chwarae plant

Pecyn i gefnogi pobl sy’n gweithio mewn lleoliadau chwarae, blynyddoedd cynnar ac addysg i ddarparu chwarae rhannau rhydd.

Gweld

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Creu mannau chwarae hygyrch Creu mannau chwarae hygyrch

Pecyn i gynorthwyo’r bobl hynny sy’n rhan o ddatblygu ac uwchraddio mannau chwarae hygyrch.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors