Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Agor strydoedd ar gyfer chwarae

Pwnc

Pecyn cymorth

Dyddiad cyhoeddi

27.03.2023

Darllen yr adnodd

Agor strydoedd ar gyfer chwarae

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Mawrth 2019

Mae’r pecyn cymorth hwn ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru a’u partneriaid. Bydd yn ddefnyddiol hefyd ar gyfer cymdeithasau tai, cymunedau ysgolion, gweithwyr cymunedol a thrigolion lleol.

Mae’n darparu gwybodaeth glir a chryno ar gau strydoedd i draffig er mwyn i blant allu chwarae. Mae’n cynnwys gwybodaeth y bwriedir iddo helpu pobl i ddeall a mynd i’r afael â materion o bwys. Mae hefyd yn cynnwys templedi ac arfau cam wrth gam, ymarferol fydd yn cefnogi chwarae stryd.

Mae’r pecyn cymorth yn anelu i helpu awdurdodau lleol i ddatblygu polisïau a gweithdrefnau fydd yn galluogi prosiectau chwarae stryd wedi eu harwain gan drigolion yn eu hardaloedd. Bydd hefyd yn helpu cymdeithasau tai, cymunedau ysgolion, gweithwyr cymunedol a thrigolion lleol i ddeall y cyfleoedd a’r heriau.

I ddatblygu’r pecyn cymorth hwn, fe weithiom gyda Playing Out, y mudiad sy’n cefnogi chwarae stryd trwy’r DU. Cafodd y pecyn cymorth a’r adnoddau cysylltiedig eu hysbysu gan Raglen Beilot Chwarae Stryd Caerdydd yn ogystal â’r mudiad chwarae stryd ledled y DU, ac maent yn cyfeirio at becyn cymorth Playing Out – Toolkit for Local Authorities.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Datblygu a rheoli mannau chwarae Datblygu a rheoli mannau chwarae

Mae’r pecyn hwn wedi ei ddylunio ar gyfer unrhyw un sy’n gyfrifol am reoli neu ddatblygu man chwarae cymunedol.

Gweld

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gefnogi chwarae plant Adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gefnogi chwarae plant

Pecyn i gefnogi pobl sy’n gweithio mewn lleoliadau chwarae, blynyddoedd cynnar ac addysg i ddarparu chwarae rhannau rhydd.

Gweld

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Creu mannau chwarae hygyrch Creu mannau chwarae hygyrch

Pecyn i gynorthwyo’r bobl hynny sy’n rhan o ddatblygu ac uwchraddio mannau chwarae hygyrch.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors