Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Sut i drefnu sesiynau chwarae’r tu allan ar dy stryd

Pwnc

Pecyn cymorth

Dyddiad cyhoeddi

27.03.2023

Darllen yr adnodd

Sut i drefnu sesiynau chwarae’r tu allan ar dy stryd

Awdur: Playing Out a Chwarae Cymru
Dyddiad: Ionawr 2019

Mae’r llawlyfr a’r deunyddiau cefnogol hyn yn anelu i gefnogi rhieni i drefnu sesiynau chwarae ar eu stryd.

Yn seiliedig ar brofiad rhieni a thrigolion ledled y DU, mae’r llawlyfr yn ganllaw bob yn gam ar gyfer trefnu sesiynau chwarae ar y stryd. Caiff ei ategu gan gasgliad o ddeunyddiau cefnogol i’w lawrlwytho:

  • 10 rheswm da dros chwarae ar y stryd
  • Taflen Playing Out
  • Laniards stiwardiaid chwarae stryd
  • Papur briffio stiwardiaid chwarae stryd
  • Templed nodyn car chwarae stryd
  • Templed taflen cadarnhau chwarae stryd
  • Templed llythyr dyddiadau cau chwarae stryd
  • Templed llythyr cyfarfod cymdogion chwarae stryd
  • Templed asesu risg chwarae stryd.

Fe weithiom gyda Playing Out, mudiad gaiff ei arwain gan rieni a thrigolion sy’n gweithio i hyrwyddo chwarae stryd. Mae hwn yn fersiwn o lawlyfr Playing Out ar gyfer trigolion yng Nghymru.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Datblygu a rheoli mannau chwarae Datblygu a rheoli mannau chwarae

Mae’r pecyn hwn wedi ei ddylunio ar gyfer unrhyw un sy’n gyfrifol am reoli neu ddatblygu man chwarae cymunedol.

Gweld

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gefnogi chwarae plant Adnoddau ar gyfer chwarae – darparu rhannau rhydd i gefnogi chwarae plant

Pecyn i gefnogi pobl sy’n gweithio mewn lleoliadau chwarae, blynyddoedd cynnar ac addysg i ddarparu chwarae rhannau rhydd.

Gweld

Pecyn cymorth | 27.03.2023

Creu mannau chwarae hygyrch Creu mannau chwarae hygyrch

Pecyn i gynorthwyo’r bobl hynny sy’n rhan o ddatblygu ac uwchraddio mannau chwarae hygyrch.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors