Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022

Pwnc

Llyfrgell adnoddau

Dyddiad cyhoeddi

22.11.2023

Darllen yr adnodd

Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022

Awdur: Dr David Dallimore
Dyddiad: Medi 2023

Mae’r adroddiad hwn yn darparu crynodeb o wybodaeth a gasglwyd gan awdurdodau lleol ledled Cymru fel rhan o’u Hasesiadau Digonolrwydd Chwarae yn 2022. Mae’n cyflwyno dadansoddiad o ymatebion oddi wrth bron i 7,000 o blant ac arddegwyr yng Nghymru ble maent yn sôn wrthym am yr hyn sy’n dda a beth sydd ddim cystal am y cyfleoedd chwarae yn eu hardal leol a pha mor fodlon ydyn nhw gyda phryd, sut a ble y gallant chwarae.

Mae’r adroddiad yn darparu cyfle i leisiau plant ac arddegwyr gael eu clywed, gan danlinellu:

  • pwysigrwydd chwarae yn eu bywydau
  • yr hyn sy’n dda a’r hyn sydd ddim cystal am y cyfleoedd chwarae yn eu hardal leol
  • pa mor fodlon ydyn nhw gyda phryd, sut a ble y gallant chwarae.

Mae’r adroddiad yn cynnwys canfyddiadau am fodlonrwydd plant ac arddegwyr gyda’r amser, lle a chaniatâd sydd ganddynt i chwarae, yn ogystal ag effaith COVID-19 ar eu cyfleoedd i chwarae. I bwysleisio lleisiau plant drwy’r adroddiad, mae’n cynnwys sylwadau craff gan blant ac arddegwyr o bob oed o bob cwr o Gymru.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 31.01.2024

Crynodeb – Chwarae a lles: Adolygiad o ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru Crynodeb – Chwarae a lles: Adolygiad o ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru

Mae hwn yn grynodeb o 'Chwarae a lles', cyhoeddiad a fydd ar gael yn fuan.

Gweld

Llyfrgell adnoddau | 30.01.2024

Rhestr ddarllen ar gyfer athrawon – Cefnogi chwarae plant mewn ysgolion Rhestr ddarllen ar gyfer athrawon – Cefnogi chwarae plant mewn ysgolion

Rhestr ddarllen ar gyfer y rheini sydd â diddordeb gwella cyfleoedd plant i chwarae yn yr ysgol.

Gweld

Canllaw | 14.01.2024

Ffocws ar chwarae – Pwysigrwydd darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored Ffocws ar chwarae – Pwysigrwydd darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored

Papur briffio ar gyfer darparwyr darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored, sy'n gydnabod a deall pwysigrwydd y darpariaeth gwaith chwarae hwn yn y gymuned.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors