Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Resources Library

Pwyso a mesur risgiau a buddiannau mewn chwarae plant

Pwnc

Information sheet

Dyddiad cyhoeddi

12.11.2021

Darllen yr adnodd

Pwyso a mesur risgiau a buddiannau mewn chwarae plant

Awdur: Tim Gill
Dyddiad: Tachwedd 2021

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at weithwyr chwarae, darparwyr a rheolwyr lleoliadau chwarae, addysgwyr, gweithwyr iechyd a diogelwch proffesiynol, rheolwyr risg a llunwyr penderfyniadau.

Mae’n egluro pam fod agwedd gytbwys, feddylgar tuag at reoli risgiau mewn chwarae plant yn bwysig. Mae hefyd yn cynnig trosolwg o asesu risg-budd (ARB), sy’n cael ei dderbyn yn gyffredinol fel agwedd dda i’w mabwysiadu.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors