Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Yr Arolwg Bodlonrwydd Chwarae: Canllaw i’w ddefnyddio’n lleol

Pwnc

Taflen wybodaeth

Dyddiad cyhoeddi

18.04.2023

Darllen yr adnodd

Yr Arolwg Bodlonrwydd Chwarae: Canllaw i’w ddefnyddio’n lleol

Awdur: David Dallimore
Dyddiad: Mai 2022

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at swyddogion awdurdodau lleol sy’n cynnal arolygon bodlonrwydd chwarae plant.

Mae’n cynnig cymorth i awdurdodau lleol ar gyfer ymgynghori â phlant, rhywbeth y mae rhaid iddynt ei wneud fel rhan o’u hamodau Dyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. Mae’n amlinellu arfer da wrth gynllunio, paratoi a defnyddio’r arolwg, yn ogystal ag arweiniad ar gasglu, prosesu a chyflawni dadansoddiadau syml o’r data.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Health | 25.10.2023

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Taflen wybodaeth ar gyfer gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol am sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Gweld

Taflen wybodaeth | 16.05.2023

Chwarae: Iechyd meddwl a lles Chwarae: Iechyd meddwl a lles

Taflen wybodaeth am sut mae chwarae'n cyfrannu at iechyd meddwl a lles emosiynol plant ac arddegwyr.

Gweld

Taflen wybodaeth | 18.04.2023

Chwarae mewn ysbytai Chwarae mewn ysbytai

Taflen wybodaeth sy'n disgrifio rôl yr arbenigwr chwarae iechyd wrth gefnogi proses chwarae sy’n helpu plant sâl i gyfaddasu i leoliad gofal iechyd.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors