Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Yr Arolwg Bodlonrwydd Chwarae: Canllaw i’w ddefnyddio’n lleol

Pwnc

Taflen wybodaeth

Dyddiad cyhoeddi

18.04.2023

Darllen yr adnodd

Yr Arolwg Bodlonrwydd Chwarae: Canllaw i’w ddefnyddio’n lleol

Awdur: David Dallimore
Dyddiad: Mai 2022

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at swyddogion awdurdodau lleol sy’n cynnal arolygon bodlonrwydd chwarae plant.

Mae’n cynnig cymorth i awdurdodau lleol ar gyfer ymgynghori â phlant, rhywbeth y mae rhaid iddynt ei wneud fel rhan o’u hamodau Dyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. Mae’n amlinellu arfer da wrth gynllunio, paratoi a defnyddio’r arolwg, yn ogystal ag arweiniad ar gasglu, prosesu a chyflawni dadansoddiadau syml o’r data.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 12.03.2024

Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae

Taflen wybodaeth newydd am amddifadedd chwarae a photensial gwaith chwarae i oresgyn y canlyniadau.

Gweld

Llyfrgell adnoddau | 13.01.2024

Canllaw gweithiwr chwarae i risg Canllaw gweithiwr chwarae i risg

Taflen wybodaeth am sut i ddefnyddio’r agwedd asesu risg-budd (ARB), a gefnogir yn gyffredinol, mewn lleoliadau chwarae i reoli risg mewn ffordd gytbwys ac mae’n archwilio’r deddfwriaethau cysylltiedig.

Gweld

Health | 25.10.2023

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Taflen wybodaeth ar gyfer gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol am sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors