Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Gweithdy hawl i chwarae

Pwnc

Canllaw

Dyddiad cyhoeddi

28.03.2023

Darllen yr adnodd

Gweithdy hawl i chwarae

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Tachwedd 2020

Mae’r gweithdy hwn wedi ei ddylunio ar gyfer gweithwyr chwarae, gweithwyr cyfranogaeth, gweithwyr ieuenctid a staff ysgolion i’w gynnal mewn ysgolion a lleoliadau strwythuredig eraill.

Mae wedi ei ddylunio i’w ddefnyddio gan unrhyw un sydd â dealltwriaeth ymarferol o sut i gefnogi a hwyluso chwarae plant gan ddefnyddio agwedd gwaith chwarae. Gallent fod yn weithwyr chwarae, gweithwyr datblygu chwarae neu’n aelod o staff dysgu.

Mae’r gweithdy yn anelu i gynyddu ymwybyddiaeth am yr hawl i chwarae. Mae hefyd yn anelu i alluogi plant a phlant yn eu harddegau i eiriol dros gyfleoedd gwell i chwarae a chwrdd â’u ffrindiau.

Gellir trosglwyddo’r gweithdy ar ei ben ei hun, ond mae hefyd yn ffordd ddefnyddiol ar gyfer cychwyn perthynas gydag ysgol. Mae’n cynnwys amrywiaeth o adnoddau y gellir eu defnyddio yn ystod ac ar ôl y sesiwn yn cynnwys:

  • gynllun sesiwn gweithdy
  • poster i blant rannu’r hyn y maent wedi ei ddysgu
  • deilliannau dysgwyr i’w defnyddio mewn ysgolion.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Canllaw | 14.01.2024

Ffocws ar chwarae – Pwysigrwydd darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored Ffocws ar chwarae – Pwysigrwydd darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored

Papur briffio ar gyfer darparwyr darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored, sy'n gydnabod a deall pwysigrwydd y darpariaeth gwaith chwarae hwn yn y gymuned.

Gweld

Canllaw | 28.09.2023

Cymwysterau gwaith chwarae yng Nghymru Cymwysterau gwaith chwarae yng Nghymru

Mae’r canllaw yn rhoi trosolwg o ba gymwysterau sydd ar gael a beth yw’r gofynion cyfreithiol ar gyfer gweithwyr chwarae a rheolwyr.

Gweld

Canllaw | 28.03.2023

Cymunedau Chwareus Cymunedau Chwareus

Mae’r canllaw hwn yn edrych ar sut i wneud yn siŵr bod gan blant ddigon o le, amser a chaniatâd i chwarae yn eu bywydau bob dydd.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors