Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Rhestr ddarllen ar gyfer athrawon – Cefnogi chwarae plant mewn ysgolion

Pwnc

Llyfrgell adnoddau

Dyddiad cyhoeddi

30.01.2024

Darllen yr adnodd

Rhestr ddarllen ar gyfer athrawon – Cefnogi chwarae plant mewn ysgolion

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Ionawr 2024

Mae’n bwysig i blant gael cyfleoedd i fod yn chwareus yn yr ysgol y tu allan i amserau chwarae. Dylai gweithgareddau chwareus fod yn ganolog i ddysgu – i blant hŷn yn ogystal â phlant yn y blynyddoedd cynnar.

Rydym wedi rhoi rhestr o adnoddau argymelledig at ei gilydd ar gyfer meddwl am chwarae yn yr ysgol. Mae’r rhestr ddarllen yn fan cychwyn ar gyfer myfyrio a Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer y rheini sydd â diddordeb gwella cyfleoedd plant i chwarae yn yr ysgol.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 12.03.2024

Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae

Taflen wybodaeth newydd am amddifadedd chwarae a photensial gwaith chwarae i oresgyn y canlyniadau.

Gweld

Cylchgrawn | 12.03.2024

Chwarae dros Gymru – rhifyn 62 Chwarae dros Gymru – rhifyn 62

Rhifyn 'Chwarae a lles – cip arall' o'n cylchgrawn

Gweld

Llyfrgell adnoddau | 31.01.2024

Crynodeb – Chwarae a lles: Adolygiad o ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru Crynodeb – Chwarae a lles: Adolygiad o ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru

Mae hwn yn grynodeb o 'Chwarae a lles', cyhoeddiad a fydd ar gael yn fuan.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors