Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Mathau Chwarae

Pwnc

Taflen wybodaeth

Dyddiad cyhoeddi

01.10.2017

Darllen yr adnodd

Mathau Chwarae

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Hydref 2017

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at weithwyr chwarae ac mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer ymarferwyr mewn ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar.

Mae’n archwilio’r 16 math o chwarae ac yn cyflwyno cymariaethau cryno rhwng rhai ohonynt. Mae’r amrywiol fathau chwarae yn disgrifio’r ystod o ymddygiadau chwarae plant a sut y gallent gyfrannu at ddatblygiad corfforol, meddyliol ac emosiynol plant

 

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Health | 25.10.2023

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Taflen wybodaeth ar gyfer gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol am sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Gweld

Taflen wybodaeth | 16.05.2023

Chwarae: Iechyd meddwl a lles Chwarae: Iechyd meddwl a lles

Taflen wybodaeth am sut mae chwarae'n cyfrannu at iechyd meddwl a lles emosiynol plant ac arddegwyr.

Gweld

Taflen wybodaeth | 18.04.2023

Chwarae mewn ysbytai Chwarae mewn ysbytai

Taflen wybodaeth sy'n disgrifio rôl yr arbenigwr chwarae iechyd wrth gefnogi proses chwarae sy’n helpu plant sâl i gyfaddasu i leoliad gofal iechyd.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors