Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Digonolrwydd chwarae yng Nghymru

Pwnc

Llyfrgell adnoddau

Dyddiad cyhoeddi

12.11.2020

Darllen yr adnodd

Digonolrwydd chwarae yng Nghymru

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Tachwedd 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon yn cynnig trosolwg cryno o’r Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd  Chwarae a’r broses asesu y mae rhaid i awdurdodau lleol ei ymgymryd. Mae hefyd yn disgrifio nod Llywodraeth Cymru i greu gwlad chwarae-gyfeillgar trwy sicrhau bod plant yn derbyn amser, lle a chaniatâd i chwarae.

Mae’n anelu i gynnig gwell dealltwriaeth am ddigonolrwydd chwarae yng Nghymru i’r rheiny lle nad yw eu gwaith yn ymwneud yn uniongyrchol â chwarae plant neu sydd ddim yn gyfarwydd â’r ddeddfwriaeth.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 31.01.2024

Crynodeb – Chwarae a lles: Adolygiad o ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru Crynodeb – Chwarae a lles: Adolygiad o ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru

Mae hwn yn grynodeb o 'Chwarae a lles', cyhoeddiad a fydd ar gael yn fuan.

Gweld

Llyfrgell adnoddau | 30.01.2024

Rhestr ddarllen ar gyfer athrawon – Cefnogi chwarae plant mewn ysgolion Rhestr ddarllen ar gyfer athrawon – Cefnogi chwarae plant mewn ysgolion

Rhestr ddarllen ar gyfer y rheini sydd â diddordeb gwella cyfleoedd plant i chwarae yn yr ysgol.

Gweld

Canllaw | 14.01.2024

Ffocws ar chwarae – Pwysigrwydd darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored Ffocws ar chwarae – Pwysigrwydd darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored

Papur briffio ar gyfer darparwyr darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored, sy'n gydnabod a deall pwysigrwydd y darpariaeth gwaith chwarae hwn yn y gymuned.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors