Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Digonolrwydd chwarae yng Nghymru

Pwnc

Llyfrgell adnoddau

Dyddiad cyhoeddi

12.11.2020

Darllen yr adnodd

Digonolrwydd chwarae yng Nghymru

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Tachwedd 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon yn cynnig trosolwg cryno o’r Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd  Chwarae a’r broses asesu y mae rhaid i awdurdodau lleol ei ymgymryd. Mae hefyd yn disgrifio nod Llywodraeth Cymru i greu gwlad chwarae-gyfeillgar trwy sicrhau bod plant yn derbyn amser, lle a chaniatâd i chwarae.

Mae’n anelu i gynnig gwell dealltwriaeth am ddigonolrwydd chwarae yng Nghymru i’r rheiny lle nad yw eu gwaith yn ymwneud yn uniongyrchol â chwarae plant neu sydd ddim yn gyfarwydd â’r ddeddfwriaeth.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 12.03.2024

Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae

Taflen wybodaeth newydd am amddifadedd chwarae a photensial gwaith chwarae i oresgyn y canlyniadau.

Gweld

Cylchgrawn | 12.03.2024

Chwarae dros Gymru – rhifyn 62 Chwarae dros Gymru – rhifyn 62

Rhifyn 'Chwarae a lles – cip arall' o'n cylchgrawn

Gweld

Llyfrgell adnoddau | 31.01.2024

Crynodeb – Chwarae a lles: Adolygiad o ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru Crynodeb – Chwarae a lles: Adolygiad o ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru

Mae hwn yn grynodeb o 'Chwarae a lles', cyhoeddiad a fydd ar gael yn fuan.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors