Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Chwarae, amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol

Pwnc

Taflen wybodaeth

Dyddiad cyhoeddi

18.04.2023

Darllen yr adnodd

Chwarae, amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol

Awdur: Charlotte Derry
Dyddiad: Hydref 2021

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at amgueddfeydd, orielau a sefydliadau diwylliannol eraill sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd.

Mae’n archwilio pam fod chwarae’n bwysig i blant, teuluoedd a sefydliadau diwylliannol ac mae’n cynnig syniadau am ymgorffori chwarae ac ymddygiad chwareus mewn lleoliadau diwylliannol. Mae hefyd yn cynnwys enghreifftiau o amgueddfeydd ble mae darpariaeth chwarae wedi ei wella.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Health | 25.10.2023

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Taflen wybodaeth ar gyfer gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol am sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Gweld

Taflen wybodaeth | 16.05.2023

Chwarae: Iechyd meddwl a lles Chwarae: Iechyd meddwl a lles

Taflen wybodaeth am sut mae chwarae'n cyfrannu at iechyd meddwl a lles emosiynol plant ac arddegwyr.

Gweld

Taflen wybodaeth | 18.04.2023

Chwarae mewn ysbytai Chwarae mewn ysbytai

Taflen wybodaeth sy'n disgrifio rôl yr arbenigwr chwarae iechyd wrth gefnogi proses chwarae sy’n helpu plant sâl i gyfaddasu i leoliad gofal iechyd.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors