Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Chwarae, amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol

Pwnc

Taflen wybodaeth

Dyddiad cyhoeddi

18.04.2023

Darllen yr adnodd

Chwarae, amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol

Awdur: Charlotte Derry
Dyddiad: Hydref 2021

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at amgueddfeydd, orielau a sefydliadau diwylliannol eraill sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd.

Mae’n archwilio pam fod chwarae’n bwysig i blant, teuluoedd a sefydliadau diwylliannol ac mae’n cynnig syniadau am ymgorffori chwarae ac ymddygiad chwareus mewn lleoliadau diwylliannol. Mae hefyd yn cynnwys enghreifftiau o amgueddfeydd ble mae darpariaeth chwarae wedi ei wella.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 12.03.2024

Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae

Taflen wybodaeth newydd am amddifadedd chwarae a photensial gwaith chwarae i oresgyn y canlyniadau.

Gweld

Llyfrgell adnoddau | 13.01.2024

Canllaw gweithiwr chwarae i risg Canllaw gweithiwr chwarae i risg

Taflen wybodaeth am sut i ddefnyddio’r agwedd asesu risg-budd (ARB), a gefnogir yn gyffredinol, mewn lleoliadau chwarae i reoli risg mewn ffordd gytbwys ac mae’n archwilio’r deddfwriaethau cysylltiedig.

Gweld

Health | 25.10.2023

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Taflen wybodaeth ar gyfer gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol am sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors