Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Chwarae: Iechyd meddwl a lles

Pwnc

Taflen wybodaeth

Dyddiad cyhoeddi

16.05.2023

Darllen yr adnodd

Chwarae: Iechyd meddwl a lles

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Mai 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi’i hanelu at weithwyr chwarae ac mae hefyd yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd â diddordeb ym mhwysigrwydd chwarae ar gyfer iechyd meddwl a lles plant.

Mae’n disgrifio sut mae chwarae’n cyfrannu at les emosiynol plant ac arddegwyr. Mae hefyd yn archwilio’r cysylltiadau rhwng chwarae a negeseuon seiliedig ar dystiolaeth sy’n anelu i wella iechyd a lles meddyliol y boblogaeth gyfan

Mae’r daflen wybodaeth yn cyfeirio at effaith amddifadedd chwarae ar ddatblygiad yr ymennydd.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 12.03.2024

Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae

Taflen wybodaeth newydd am amddifadedd chwarae a photensial gwaith chwarae i oresgyn y canlyniadau.

Gweld

Llyfrgell adnoddau | 13.01.2024

Canllaw gweithiwr chwarae i risg Canllaw gweithiwr chwarae i risg

Taflen wybodaeth am sut i ddefnyddio’r agwedd asesu risg-budd (ARB), a gefnogir yn gyffredinol, mewn lleoliadau chwarae i reoli risg mewn ffordd gytbwys ac mae’n archwilio’r deddfwriaethau cysylltiedig.

Gweld

Health | 25.10.2023

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Taflen wybodaeth ar gyfer gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol am sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors