Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Chwarae: iechyd a lles

Pwnc

Canllaw gwaith chwarae

Dyddiad cyhoeddi

12.05.2020

Darllen yr adnodd

Chwarae: iechyd a lles

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Mai 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at bawb sy’n gyfrifol am, neu sydd â diddordeb mewn, chwarae plant.

Mae’n edrych ar pam fod chwarae yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles plant ac mae’n archwilio ffyrdd o gefnogi chwarae o safon dda. Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth am chwarae a gweithgarwch corfforol, yn ogystal â chwarae a lles emosiynol.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Canllaw gwaith chwarae | 01.09.2021

Rheoli gweithwyr chwarae a gweithio gydag oedolion eraill Rheoli gweithwyr chwarae a gweithio gydag oedolion eraill

Mae’r canllaw hwn wedi’i anelu at staff uwch sydd â dealltwriaeth dda o theori ac arfer chwarae a gwaith chwarae.

Gweld

Canllaw gwaith chwarae | 01.06.2021

Datblygu a rheoli prosiect gwaith chwarae Datblygu a rheoli prosiect gwaith chwarae

Canllaw sydd wedi ei anelu at uwch-aelodau o staff sydd â dealltwriaeth dda o theori ac arfer chwarae a gwaith chwarae.

Gweld

Canllaw gwaith chwarae | 01.03.2021

Ymarfer gwaith chwarae Ymarfer gwaith chwarae

Mae’r canllaw hwn wedi ei anelu at bobl sy’n gweithio mewn lleoliadau ble mae plant yn chwarae.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors