Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Chwarae dros Gymru – rhifyn 62

Pwnc

Cylchgrawn

Dyddiad cyhoeddi

12.03.2024

Chwarae dros Gymru – rhifyn 62

Hydref | Gaeaf 2023

Mae’r rhifyn hwn o’r cylchgrawn yn cymryd cip arall ar chwarae a lles. Dengys yr erthyglau sut y gall amser, lle a rhyddid i chwarae fod o fudd mawr i iechyd meddwl plant, gan liniaru straen a lleihau effaith niweidiol trawma. Mae’r erthyglau’n cynnwys:

 • Yr Athro Helen Dodd, Ms Gill Hearnshaw a Dr Lily Fitzgibbon yn dweud wrthym pam fod chwarae rhydd o bwys i iechyd meddwl plant
 • Cyflwyniad i ddull galluogrwydd perthynol tuag at les gan Dr Wendy Russell, Mike Barclay a Ben Tawil
 • Y tîm ym Maes Chwarae Antur Meriden yn rhannu eu profiad o ddefnyddio arddull chwarae therapiwtig yn eu lleoliad
 • Defnyddio ymarfer wedi’i hysbysu gan chwarae i gefnogi plant sydd wedi’u heffeithio gan drawma
 • Trosolwg o brosiect cydweithredol newydd rhwng ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, Starlight a Chwarae Cymru i wella profiadau chwarae plant mewn ysbytai
 • Archwilio sut mae chwarae a gwaith chwarae yn cysylltu gyda egwyddorion fframwaith NYTH Llywodraeth Cymru
 • Creu’r cysylltiadau rhwng yr Adolygiad Gweinidogol o Gyfleoedd Chwarae a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
 • Cyflwyniad i’n taflen wybodaeth sydd newydd ei diweddaru, Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae, a ysgrifennwyd gan Yr Athro Emeritws Fraser Brown
 • Newyddion cyffrous am ariannu ar gyfer cymwysterau gwaith chwarae
 • Cyfweliad gyda Emma Booth am waith chwarae mewn carchardai
 • Esiampl o gymuned chwareus ble mae ffocws ar chwarae yn ganolog i welliannau cydweithredol yng Nghanolfan Iechyd Plant Wrecsam.

Lawrlwytho’r cylchgrawn

 

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Cylchgrawn | 04.10.2023

Chwarae dros Gymru – rhifyn 61 Chwarae dros Gymru – rhifyn 61

Rhifyn '25 mlynedd o Chwarae Cymru' o'n cylchgrawn.

Gweld

Cylchgrawn | 28.03.2023

Chwarae dros Gymru – rhifyn 37 Chwarae dros Gymru – rhifyn 37

Rhifyn 'chwarae: beth sy’n ddigon da?' ein cylchgrawn.

Gweld

Cylchgrawn | 28.03.2023

Chwarae dros Gymru – rhifyn 36 Chwarae dros Gymru – rhifyn 36

Rhifyn 'chwarae: mannau a llecynnau' ein cylchgrawn.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors