Cym | Eng

Resources Library

Chwarae a rhywedd

Pwnc

Briefing

Dyddiad cyhoeddi

01.02.2020

Darllen yr adnodd

Chwarae a rhywedd

Awdur: Ali Wood
Dyddiad: Chwefror 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon ar gyfer gweithwyr chwarae ac ymarferwyr eraill sydd â chyfrifoldeb am chwarae plant.

Mae’n archwilio’r gwahaniaethau rhywedd rhwng sut y bydd plant yn chwarae ac mae’n edrych ar sut y gall ymarferwyr eu cefnogi i brofi’r cyfleoedd chwarae ehangaf mewn amrywiol leoliadau. Mae hefyd yn cynnwys cynghorion i weithwyr chwarae helpu i gefnogi chwarae plant.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors