Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Mae plant hŷn yn chwarae hefyd

Pwnc

Taflen wybodaeth

Dyddiad cyhoeddi

25.02.2019

Darllen yr adnodd

Mae plant hŷn yn chwarae hefyd

Awdur: Mike Barclay
Dyddiad: Chwefror 2019

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at weithwyr chwarae ac mae hefyd yn adnodd defnyddiol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant.

Mae’n archwilio chwarae plant hŷn (yn enwedig plant sydd ar ddechrau neu ar ganol eu glasoed – tua 11 i 16 oed), a sut i osgoi tybiaethau sy’n seiliedig ar oedran. Mae hefyd yn edrych ar ymddygiadau chwarae plant hŷn, rhwystrau i chwarae a’r canlyniadau cymdeithasol i blant yn eu harddegau os ydynt yn teimlo nad oes croeso iddynt ym mannau cyhoeddus eu cymunedau.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 12.03.2024

Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae

Taflen wybodaeth newydd am amddifadedd chwarae a photensial gwaith chwarae i oresgyn y canlyniadau.

Gweld

Llyfrgell adnoddau | 13.01.2024

Canllaw gweithiwr chwarae i risg Canllaw gweithiwr chwarae i risg

Taflen wybodaeth am sut i ddefnyddio’r agwedd asesu risg-budd (ARB), a gefnogir yn gyffredinol, mewn lleoliadau chwarae i reoli risg mewn ffordd gytbwys ac mae’n archwilio’r deddfwriaethau cysylltiedig.

Gweld

Health | 25.10.2023

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Taflen wybodaeth ar gyfer gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol am sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors