Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Chwarae mewn ysbytai

Pwnc

Taflen wybodaeth

Dyddiad cyhoeddi

18.04.2023

Darllen yr adnodd

Chwarae mewn ysbytai

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Medi 2015

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at weithwyr chwarae ac mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw un sydd â chyfrifoldeb am ddarparu cyfleoedd i blant chwarae.

Mae’n disgrifio rôl yr arbenigwr chwarae iechyd wrth gefnogi proses chwarae sy’n helpu plant sâl i gyfaddasu i leoliad gofal iechyd. Mae’n dangos sut all chwarae helpu plant sâl gyfranogi mwy yn y gofal y maent yn ei dderbyn.

Mae’r daflen wybodaeth yn archwilio’r gwahanol fathau o chwarae all gynorthwyo plant a’u teuluoedd i ddatblygu gwell dealltwriaeth o’u salwch a’u triniaeth. Mae hefyd yn egluro pam ei bod yn bwysig darparu cyfleoedd a gofodau chwarae ar gyfer plant mewn ysbytai – a lleoliadau gofal iechyd eraill, fel hosbisau plant.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Health | 25.10.2023

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Taflen wybodaeth ar gyfer gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol am sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Gweld

Taflen wybodaeth | 16.05.2023

Chwarae: Iechyd meddwl a lles Chwarae: Iechyd meddwl a lles

Taflen wybodaeth am sut mae chwarae'n cyfrannu at iechyd meddwl a lles emosiynol plant ac arddegwyr.

Gweld

Taflen wybodaeth | 18.04.2023

Chwarae, amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol Chwarae, amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol

Taflen wybodaeth sy'n archwilio pam fod chwarae’n bwysig i blant, teuluoedd a sefydliadau diwylliannol

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors