Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Chwarae mewn ysbytai

Pwnc

Taflen wybodaeth

Dyddiad cyhoeddi

18.04.2023

Darllen yr adnodd

Chwarae mewn ysbytai

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Medi 2015

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at weithwyr chwarae ac mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw un sydd â chyfrifoldeb am ddarparu cyfleoedd i blant chwarae.

Mae’n disgrifio rôl yr arbenigwr chwarae iechyd wrth gefnogi proses chwarae sy’n helpu plant sâl i gyfaddasu i leoliad gofal iechyd. Mae’n dangos sut all chwarae helpu plant sâl gyfranogi mwy yn y gofal y maent yn ei dderbyn.

Mae’r daflen wybodaeth yn archwilio’r gwahanol fathau o chwarae all gynorthwyo plant a’u teuluoedd i ddatblygu gwell dealltwriaeth o’u salwch a’u triniaeth. Mae hefyd yn egluro pam ei bod yn bwysig darparu cyfleoedd a gofodau chwarae ar gyfer plant mewn ysbytai – a lleoliadau gofal iechyd eraill, fel hosbisau plant.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 12.03.2024

Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae Amddifadedd chwarae: yr achosion a’r canlyniadau ar gyfer datblygiad plant, a photensial gwaith chwarae

Taflen wybodaeth newydd am amddifadedd chwarae a photensial gwaith chwarae i oresgyn y canlyniadau.

Gweld

Llyfrgell adnoddau | 13.01.2024

Canllaw gweithiwr chwarae i risg Canllaw gweithiwr chwarae i risg

Taflen wybodaeth am sut i ddefnyddio’r agwedd asesu risg-budd (ARB), a gefnogir yn gyffredinol, mewn lleoliadau chwarae i reoli risg mewn ffordd gytbwys ac mae’n archwilio’r deddfwriaethau cysylltiedig.

Gweld

Health | 25.10.2023

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Taflen wybodaeth ar gyfer gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol am sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors