Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Resources Library

Ffocws ar chwarae – Amgueddfeydd a’r sector diwylliant

Pwnc

Briefing

Dyddiad cyhoeddi

01.10.2021

Darllen yr adnodd

Ffocws ar chwarae – Amgueddfeydd a’r sector diwylliant

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Hydref 2021

Mae’r papur briffio hwn wedi ei anelu at reolwyr ac arweinyddion strategol yn y sector diwylliannol. Mae’n ehangu ar ddealltwriaeth a diddordeb cynyddol y sector mewn cefnogi chwarae plant – mae hyn yn cynnwys mewn amgueddfeydd ac orielau, ar safleoedd treftadaeth ac atyniadau ymwelwyr.

Mae’n darparu gwybodaeth ar sut all y sector diwylliannol gefnogi a dylanwadu ar gyfleoedd i blant a phlant yn eu harddegau chwarae.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors