Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Llyfrgell adnoddau

Hybu gweithgarwch corfforol trwy chwarae’r tu allan mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar

Pwnc

Llyfrgell adnoddau

Dyddiad cyhoeddi

13.11.2020

Darllen yr adnodd

Hybu gweithgarwch corfforol trwy chwarae’r tu allan mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar

Awdur: Chwarae Cymru
Dyddiad: Tachwedd 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon yn anelu i gefnogi ymarferwyr y blynyddoedd cynnar i ddarparu gweithgarwch corfforol trwy chwarae’r tu allan yn eu lleoliadau amrywiol.

Mae’n archwilio sut y mae chwarae’n cyfrannu at lefelau gweithgarwch corfforol plant ac mae hefyd yn cynnig cyngor ymarferol i helpu ymarferwyr feddwl yn synhwyrol am iechyd a diogelwch. Mae hefyd yn dangos sut all ymarferwyr y blynyddoedd cynnar ddarparu caniatâd, amser, lle a deunyddiau i blant chwarae’r tu allan.

Cyhoeddiadau Cysylltiedig

Gweld yr holl cyhoeddiadau

Llyfrgell adnoddau | 22.11.2023

Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022 Yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru 2022

Adroddiad ymchwil o wybodaeth o arolygon a gwblhawyd gan blant yng Nghymru fel rhan o Asesiadau Digonolrwydd Chwarae 2022

Gweld

Health | 25.10.2023

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Taflen wybodaeth ar gyfer gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol am sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Gweld

Cylchgrawn | 04.10.2023

Chwarae dros Gymru – rhifyn 61 Chwarae dros Gymru – rhifyn 61

Rhifyn '25 mlynedd o Chwarae Cymru' o'n cylchgrawn.

Gweld
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors