Cym | Eng

Health

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Pwnc

Health

Dyddiad cyhoeddi

25.10.2023

Darllen yr adnodd

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae

Awdur: Maggie Fearn
Dyddiad: Mai 2021

Mae’r daflen wybodaeth hon ar gyfer gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol ac mae’n anelu i’w helpu i ddeall sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Mae’n archwilio’r hyn all gweithwyr chwarae ei wneud os nad yw plentyn yn gallu chwarae oherwydd eu bod yn teimlo’n ofnus, yn bryderus neu’n gofidio am y dyfodol. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth ar sut y gall gweithwyr chwarae ddefnyddio buddiannau therapiwtig chwarae yn eu lleoliadau eu hunain i gefnogi plant.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors