Cym | Eng

Newyddion

Adroddiad blynyddol 2023 UNICEF y DU yn amlygu Caerdydd yn Ddinas sy’n Dda i Blant

Date

03.07.2024

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae adroddiad blynyddol UNICEF UK 2023 yn amlygu llwyddiant Caerdydd fel y ddinas gyntaf yn y DU i gael ei chydnabod yn swyddogol fel Dinas sy’n Dda i Blant UNICEF.

Mae’r adroddiad yn rhoi crynodeb o gynnydd y rhaglen Dinasoedd a Chymunedau sy’n Dda i Blant yn y DU. Mae’n disgrifio cyflawniadau Caerdydd fel bellgyrhaeddol ac eisoes yn cael effaith amlwg ar fywydau plant a phobl ifanc sy’n cael eu magu yn y ddinas.

Mae meysydd gweithgaredd allweddol Caerdydd, a nodir yn yr adroddiad yn cynnwys:

  • 42,245 o blant a phobl ifanc yn cyrchu cymorth a chefnogaeth gynnar ers 2019
  • Dros 700 o gyfleoedd i blant a phobl ifanc gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors