Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Scope yn cyhoeddi Playground Accessibility Map

Date

11.04.2024

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae’r elusen cydraddoldeb anabledd, Scope wedi cyhoeddi map sy’n dangos y meysydd chwarae yng Nghymru a Lloegr y mae ei chefnogwyr yn ei ddweud sy’n hygyrch i blant anabl.

Mae’r Playground Accessibility Map yn ganlyniad gwaith a wnaed gan yr elusen yn haf 2023. Ymchwiliodd ymgyrchwyr Scope i fwy na 1,000 o feysydd chwarae lleol i ddarganfod pa mor hygyrch a chynhwysol oeddent i blant ag anableddau megis awtistiaeth, anableddau dysgu a namau corfforol.

Mae’r adroddiad sy’n cyd-fynd yn rhoi dadansoddiad o’r adborth a gasglwyd gan y rhai a ymwelodd â’r meysydd chwarae. Mae’n datgelu mai dim ond un o bob deg maes chwarae y barnwyd bod ganddynt lawer o nodweddion sy’n caniatáu i blant anabl fynd i mewn, symud o gwmpas a chwarae.

Mae’r map a’r adroddiad yn rhan o ymgyrch Let’s Play Fair Scope sy’n galw ar awdurdodau lleol i ddatblygu meysydd chwarae sy’n gynhwysol i bawb.

More information

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors