Cym | Eng

Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

Date

09.03.2023

Category

Newyddion

Archwiliwch

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf yn ymwneud â chwarae a gyhoeddwyd ar-lein.

‘Urgent need’ to implement changes to play infrastructure in Wales – report
Simon Weedy, Child in the City

Mae’r erthygl hon yn sôn am gyhoeddiad adroddiad grŵp llywio yr Adolygiad Gweinidogol o Gyfleoedd Chwarae gan Lywodraeth Cymru.

Darllen yr erthygl

‘Play therapy’ essential for children who suffered trauma from twin quakes
Rabia Ali, Anadolu Agency (AA)

Mae’r erthygl hon yn egluro y dylid plant gael lle i chwarae a therapi chwarae i’w helpu i ddelio â thrawma a ddaw yn sgîl daeargrynfeydd.

Darllen yr erthygl

How play can help children cope in uncertain times
Dr Sarah Aiono, Stuff

Mae’r erthygl hon yn archwilio sut, ar adegau o drawma, neu ddigwyddiadau heriol, mae plant yn naturiol yn gwybod sut i wneud synnwyr o’u byd trwy chwarae.

Darllen yr erthygl

Kids Need Leisure Time as Much as Adults Do
Suzanne Degges-White, Psychology Today

Darllen yr erthygl

‘All work, no independent play’ cause of children’s declining mental health
Gisele Galoustian, Science Daily

Darllen yr erthygl

Independent play is good for children’s mental health
Andrei Ionescu, Earth.com

Darllen yr erthygl

RCH poll shows families need more help to reap the benefits of play for children
Freya Lucas, The Sector

Darllen yr erthygl

Parents should learn to play with children
Sally Robinson, The Daily News

Darllen yr erthygl

Why play therapy is a leading form of therapy for children, according to psychologists
Kelly Burch, Insider

Darllen yr erthygl

The Psychology Of Play: Why Kids And Adults Should Play Outside
Dr Jeremy Dean, PsyBlog

Darllen yr erthygl

Just Let the Kids Play and Have Fun
David Udelf, Psychology Today

Darllen yr erthygl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors