Cym | Eng

Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

Date

12.06.2024

Category

Newyddion

Archwiliwch

Dyma grynodeb o’r erthyglau, blogiau, darlithiau a phodlediadau  diweddaraf yn ymwneud â chwarae a gyhoeddwyd ar-lein.

Dathlu’r Diwrnod Rhyngwladol Chwarae cyntaf erioed ar 11 Mehefin
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Mae’r erthygl hon yn adrodd ar bwysigrwydd Diwrnod Rhyngwladol Chwarae. Mae’n cynnig ysbrydoliaeth a syniadau ar ffyrdd o ddathlu ac yn cysylltu ag adnoddau ar wefan Plentyndod Chwareus.

Darllen yr erthygl

Plant ysgolion Cymru ‘ddim yn cael digon o amser chwarae’
Newyddion S4C

Mae’r erthygl hon yn edrych ar bwysigrwydd amser chwarae yn yr ysgol, a sut nad yw plant yn cael digon o amser i chwarae. Mae’n cynnwys barn Chwarae Cymru.

Darllen yr erthygl

The Phone In with Jason Mohammad (available until 2 July 2024)
BBC Radio Wales

Mae’r sioe radio yn sôn am gemau stryd plentyndod ac yn cynnwys cyfweliad (01:35:19) gyda Chyfarwyddwr Cynorthwyol Chwarae Cymru, Marianne Mannello.

Gwrando ar y podlediad

How child-friendly Cardiff is ‘repurposing’ urban spaces
Simon Weedy, Child in the city

Darllen yr erthygl

Galw ar ysgolion ledled Cymru i roi mwy o amser i blant chwarae
Golwg 360

Darllen yr erthygl

Children facing a ‘brutal’ loss of time and space for play at state schools
Harriet Grant, Sally Weale, Andrew Gregory a Richard Adams, The Guardian

Darllen yr erthygl

On International Day of Play, we must remember that not every child has the chance to do so
Simon Weedy, Child in the city

Mae’r erthygl hon yn adrodd ar sut mae cyfleoedd ar gyfer chwarae a mynediad i gyfleusterau yn parhau i fod yn broblem i lawer o blant.

Darllen yr erthygl

Using play to help the world’s children to heal, learn and thrive: David Whitebread Memorial Lecture 2024
Dr Erum Mariam, PEDAL

Gwylio’r darlith

First-Ever International Day of Play marked to help children reach full potential
Ruby Wright, Save the Children

Darllen yr erthygl

The power of play: Building resilience for children affected by the war in Ukraine
Anna Celac, Camila Marino a Lucy Strickland, Plan International

Darllen yr erthygl

Girls and boys, go out to play – it’s a pastime that’s in danger of dying out
Yvonne Roberts, The Guardian

Darllen yr erthygl

It sounds deceptively simple — but ‘risky play’ could be one of the fixes to the teen mental health crisis
Conor Duffy, ABC News

Darllen yr erthygl

For infants and toddlers to become imaginative, they need adults to join in play
Freya Lucas, The Sector

Darllen yr erthygl

Forget soft play areas. If you want to entertain your children, take them to a skip
Nell Frizzell, The Guardian

Darllen yr erthygl

IKEA Play Report 2024
Ikea

Darllen yr adroddiad

Lars og Pål podcast, Episode 144 Mariana Brussoni on the importance of risky play
Lars Sandåker a Pål Jåbekk

Gwrando i’r podlediad

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors