Cysylltwch â ni
Cym | Eng

News

Chwarae yn y cyfryngau

Date

09.05.2024

Category

News

Archwiliwch

Dyma grynodeb o’r erthyglau, blogiau, podlediadau a chylchgronau diweddaraf yn ymwneud â chwarae a gyhoeddwyd ar-lein.

Yr agenda polisi chwarae yng Nghymru: cynnal y momentwm
Erthygl blog gwadd gan Chwarae Cymru, Plant yng Nghymru

Mae’r erthygl blog gwadd hon yn canolbwyntio ar barhau â momentwm gweithredu’r agenda polisi chwarae yng Nghymru.

Darllen yr erthygl

Gardd a gofod chwarae newydd sydd wedi’u hysbrydoli gan bobl ifanc yn agor yn Ysbyty Maelor Wrecsam
Newyddion Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae’r erthygl hon yn adrodd ar y gofod awyr agored newydd sy’n canolbwyntio ar chwarae yng Nghanolfan Iechyd Plant Wrecsam. Cafodd y gofod ei gynnwys yn flaenorol fel enghraifft o gymuned chwareus yn rhifyn 62 o Chwarae dros Gymru.

Darllen yr erthygl

Rhifyn 88, Gwanwyn 2024 – Canolbwyntio ar hawliau plant mewn cyfnod o newid
Cylchgrawn Plant yng Nghymru 

Mae’r rhifyn hwn o gylchgrawn chwarterol Plant yng Nghymru yn cynnwys erthyglau gan Cafcass Cymru, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs a Chomisiynydd Plant Cymru.

Darllen y cylchgrawn

Blue plaque honours adventure playgrounds pioneer
Victoria Cook, BBC News

Mae’r erthygl hon yn adrodd ar ddadorchuddio plac glas yn anrhydeddu’r pensaer tirwedd arloesol a’r ymgyrchydd lles plant, y Fonesig Allen o Hurtwood.

Darllen yr erthygl

Popular ‘toy library’ put back in place at Llandudno’s West Shore
Matthew Chandler, North Wales Pioneer

Darllen yr erthygl

Many parents think it’s hard or boring to play with their children, a new survey has found
Freya Lucas, The Sector

Darllen yr erthygl

The Play Well Podscast, Episode 32: Toybank India
Play Scotland

Gwrando ar y podlediad

The lived experiences of play and the perspectives of disabled children and their parents surrounding brain-computer interfaces
Carina Siu, Manar Aoude, John Andersen a Kim D. Adams, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology

Darllen yr erthygl 

How Play Supports Pediatric Patients’ Mental and Behavioral Health
The Toy Association

Darllen yr erthygl

Playful healing: How play therapy can help children and teenagers cope with trauma
Genevieve Chan, The Straits Times

Darllen yr erthygl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors