Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

Date

10.04.2024

Category

Newyddion

Archwiliwch

Dyma grynodeb o’r erthyglau, blogiau, podlediadau ac ymchwil diweddaraf yn ymwneud â chwarae a gyhoeddwyd ar-lein.

UN elevates the importance of play by adopting an official International Day of Play
Freya Lucas, The Sector

Mae’r erthygl hon yn sôn am y Cenhedloedd Unedig yn mabwysiadu Diwrnod Rhyngwladol o Chwarae.

Darllen yr erthygl

Helle Nebelong: Designing a natural playground
In the Studio podcast, BBC Sounds

Yn y podlediad dogfennol hwn, mae’r pensaer arloesol Helle Nebelong yn trafod agweddau ar ddylunio un o feysydd chwarae naturiol mwyaf America.

Gwrando ar y podlediad

If you really want kids to spend less time online, make space for them in the real world
Gaby Hinsliff, The Guardian

Mae’r erthygl hon yn ymwneud â sut y dylai plant gael mwy o leoedd i chwarae i ffwrdd o ddyfeisiau, a sut y dylai cwmnïau technoleg wneud mwy i amddiffyn plant.

Darllen yr erthygl

Parents who believe their children can have a better future are more likely to read and play with them – South African study
Kendra Thomas, The Conversation

Mae’r erthygl hon yn archwilio ymchwil a wnaed yn Ne Affrica a ddangosodd sut roedd rhieni â gobaith am y dyfodol yn fwy tebygol o chwarae a darllen gyda’u plant.

Darllen yr erthygl

It’s OK to play: How ‘play theory’ can revitalise U.S. education
Tyler Samstag, The Hechinger Report

Mae’r erthygl hon yn adrodd ar sut mae cynllunwyr dinasoedd yn cydnabod bod chwarae a dysgu yn cydblethu ac yn troi mannau cyhoeddus yn gyfleoedd ar gyfer dysgu gweithredol.

Darllen yr erthygl

Young people are getting unhappier – a lack of childhood freedom and independence may be partly to blame
Fiorentina Sterkaj, The Coversation

Darllen yr erthygl

2-Year-olds’ free play during the COVID-19 pandemic
Katharina Tisborn a Sabine Seehagen, Infancy

Darllen yr erthygl

Farm setting boosts children’s resilience
Nicole Weinstein, Children & Young People Now

Darllen yr erthygl

Look at streets and open spaces: where are all the children? Blame the war on play
Harriet Grant, The Guardian

Darllen yr erthygl

Encourage your child to play outside! Know 11 benefits of outdoor play
Natalia Ningthoujam, healthshots

Darllen yr erthygl

The benefits of daycare play areas for the development of the child
Jahdiel Mishael, UNICEF

Darllen yr erthygl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors