Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

Date

07.03.2024

Category

Newyddion

Archwiliwch

Dyma grynodeb o’r erthyglau, blogiau, podlediadau a gweminarau diweddaraf yn ymwneud â chwarae a gyhoeddwyd ar-lein.

Cefnogi cymunedau i frwydro yn erbyn argyfwng hinsawdd, meddai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wrth iddo lansio galwad ar i holl gynghorau Cymru fod yn sero net
Derek Walker, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Mae’r adroddiad hwn o araith y Comisiynydd i awdurdodau lleol yn cyfeirio at gynllun peilot Strydoedd Chwarae sy’n cael ei gynnal ym Mro Morgannwg. Mae’r peilot yn dangos sut y gall mentrau cadarnhaol sy’n targedu newid yn yr hinsawdd fod o fudd ehangach i gymunedau – megis cyfleoedd chwarae plant.

Darllen yr ardroddiad

UK Play Safety Forum: Benefit-risk and the New ISO (With Q&A)
Play Scotland

Bydd y gweminar hwn yn helpu gweithwyr proffesiynol chwarae a hamdden i ddeall a defnyddio safon ryngwladol newydd arloesol ar reoli risg mewn cyfleusterau, gweithgareddau ac offer chwaraeon a hamdden (gan gynnwys chwarae plant).

Gwylio’r weminar

How a children’s lens in planning shows the way to create better places for everyone
Tim Gill, Building Centre

Darllen yr erthygl

UNICEF video tips help calm and entertain preschool children in Ukraine
Damian Rance, UNICEF

Darllen yr erthygl

Parents underestimate the importance of guided play in education
Michiel Dijkstra, PsyPost

Darllen yr erthygl

Six ways to protect your child’s mental health and well-being
Joanne Al Samarae, The National

Darllen yr erthygl

Brain wave-powered tech allows Canadian kids ‘trapped in their own bodies’ to play
Nicole Ireland, Global News

Darllen yr erthygl

Nothing is more valuable than play when it comes to boosting development and learning
Freya Luca, The Sector

Darllen yr erthygl

What if Children Designed Their School Day?
Mary Beth Schmitt, Psychology Today

Darllen yr erthygl

Planning child-friendly cities – what is the responsibility of local authorities?
Simon Weedy, Child in the city

Darllen yr erthygl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors