Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

Date

07.02.2024

Category

Newyddion

Archwiliwch

Dyma grynodeb o’r erthyglau, blogiau, podlediadau a chychgronau diweddaraf yn ymwneud â chwarae a gyhoeddwyd ar-lein.

Play Wales shines a light on latest play studies
Simon Weedy, Child in the City

Mae’r erthygl hon yn adrodd ar ein cyhoeddiad newydd, Crynodeb – Chwarae a lles: Adolygiad o ymchwil diweddar i chwarae plant, polisi cymdeithasol ac ymarfer, gyda ffocws ar Gymru.

Darllen yr erthygl

Rhifyn 87, Gaeaf 2023/24 – Adeiladu Cymru lle mae gan bob plentyn a pherson ifanc eu holl hawliau wedi’u cyflawni
Cylchgrawn Plant yng Nghymru

Mae rhan dau o’r rifyn 30ain pen-blwydd yn cynnwys erthyglau gan sefydliadau megis Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ac Achub y Plant Cymru.

Darllen y cylchgrawn

The Power of Play
Kat Scherer a Elizabeth Sylvester, Psychology Today

Mae’r erthygl hon yn esbonio sut mae chwarae’n llwybr hanfodol i ddysgu, twf a gwydnwch.

Darllen yr erthygl

Reclaiming Childhood: Why we need to bring free play back outside
Sophia Gibling, Treasure time podcast: Growing Up Happy

Mae’r cyfweliad hwn ag Ingrid Skeels o Playing Out yn archwilio’r mater o ddod â chwarae rhydd awyr agored yn ôl i fywydau beunyddiol plant.

Gwrando ar y podlediad

Arrogant parents and extravagant tantrums: all the world’s a stage in our precious playgrounds
Rhiannon Lucy Cosslett, The Guardian

Darllen yr erthygl

Dr Adam Burley – Part 1: The significance of relationships in outdoor play for bettering our mental health
Melodie Crumlin, Outdoor Play IS The Way podcast

Gwrando ar y podlediad

Supervisory neglect: Critical questions regarding child supervision and protection system responses
Michelle O’Kane a Mariana Brussoni, Children and Youth Services Review

Darllen yr erthygl

The Transformative Power of Play in Society
Shirin Etessam, Rolling Stone

Darllen yr erthygl

Playfully building resilience: Dutch children’s risk-managing tactics in digital risky play
Denise Mensonides, Anna Van Cauwenberge a Marcel Broersma, Journal of Children and Media

Darllen yr erthygl

Pop the bubble wrap and let kids play outdoors, pediatricians say
Amina Zafar, CBC News

Darllen yr erthygl

Children suffering due to lack of outdoor play, UK charities warn
Sandra Laville, The Guardian

Darllen yr erthygl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors