Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

Date

12.12.2023

Category

Newyddion

Archwiliwch

Dyma grynodeb o’r erthyglau, blogiau a phodlediadau diweddaraf yn ymwneud â chwarae a gyhoeddwyd ar-lein.

Podlediad Risg mewn Chwarae

Podlediadau Hyfforddiant mewn Gwaith Chwarae, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Mae’r podlediad cyntaf erioed hwn gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn ymdrin â’r pwnc chwarae llawn risg a’r manteision i’r plant, gan gynnwys sut i gael gwared ar rwystrau.

Gwrando i’r podlediad

A Place to Play: Children’s Play Needs in England’s Temporary Housing

Reach Alliance

Mae’r adroddiad ymchwil hwn yn archwilio’r heriau y mae teuluoedd sy’n byw mewn llety dros dro yn eu hwynebu, yn enwedig o ran sicrhau amser, adnoddau a lle i’w plant chwarae.

Darllen yr erthygl

The nature cure: how time outdoors transforms our memory, imagination and logic

Sam Pyrah, The Guardian

Mae’r erthygl hon yn archwilio’r angen i dreulio amser yn yr awyr agored ym myd natur er mwyn cadw ein hymennydd yn iach.

Darllen yr erthygl

The Absence of Play

Pamela D. Brown, Psychology Today

Darllen yr erthygl

Is Too Little Play Hurting Our Kids?

Joseph Polidoro, Science, Quickly Podcast, Scientific American

Gwrando i’r podlediad

Video Games

Play Well Podcast, Play Scotland

Gwrando i’r podlediad

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors