Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Aelodau newydd 11 i 17 oed mewn eisiau ar gyfer Panel Ymgynghorol Ieuenctid

Date

29.11.2023

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae Comisiynydd Plant Cymru, Rocio Cifuentes yn gofyn i blant ac arddegwyr 11 i 17 oed wneud cais i ymuno â’i Phanel Ymgynghorol Ieuenctid.

Mae’r Comisiynydd yn awyddus i recriwtio plant sy’n frwd dros hawliau plant a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc yng Nghymru. Rhaid i ymgeiswyr:

  • bod yn hyderus i rannu eu syniadau a’u barn gydag eraill
  • â diddordeb yn un o’r pynciau canlynol: iechyd meddwl, tlodi, cydraddoldeb, anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

Bydd yr aelodau newydd yn rhan o’r Panel Ymgynghorol Ieuenctid ar gyfer 2024. Mae rôl y panel yn cynnwys cefnogi’r Comisiynydd Plant a’i thîm i wneud penderfyniadau, cynnig syniadau ac adborth, a dylanwadu ar bolisi ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru.

Mae lle ar y panel yn para am ddwy flynedd a bydd gofyn i aelodau fynychu tri chyfarfod y flwyddyn.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18 Rhagfyr 2023.

Mwy o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors