Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Y Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae (L2APP) ar gael ledled Cymru

Date

12.03.2024

Category

Newyddion

Archwiliwch

Mae hyfforddiant Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Chwarae (L2APP) yn cael ei gynnig ledled Cymru trwy Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

Mae’r cwrs L2APP yn cynnig cyflwyniad cyffredinol i waith chwarae. Dyma’r gofyniad mynediad ar gyfer llwybr Gwaith Chwarae: Egwyddorion ar Waith (P3) ac mae rhaid ei gwblhau’n llwyddiannus cyn symud ymlaen i’r cymwysterau eraill yn y gyfres.

Fel cymhwyster annibynnol, mae’n addas hefyd ar gyfer y bobl hynny sy’n gweithio mewn cynlluniau chwarae gwyliau. Mae’n cynnwys gwybodaeth am bwysigrwydd chwarae, cynhwysiant, theori gwaith chwarae a chreu mannau i chwarae.

Rhaid i’r rheini a hoffai dderbyn yr hyfforddiant cwblhau ffurflen mynegi diddordeb ar-lein i sicrhau bod y cwrs yn cael ei redeg yn eu hardal.

Rhagor o wybodaeth

The Level 2 Award in Playwork Practice (L2APP) training is being made available across Wales through Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

The L2APP course provides a broad introduction to playwork. It is the entry requirement for the Playwork: Principles into Practice (P3) route and has to be completed successfully before progressing to the other qualifications in the series.

As a standalone qualification, it is also suitable for those working in holiday playschemes. It includes information about the importance of play, inclusion, playwork theory and creating spaces for playing.

Those who would like to receive the training must complete an expression of interest form online to guarantee the course is run in their area.

More information

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors