Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Newyddion

Gweminar: Y tu hwnt i ‘lochesi ieuenctid’: Cynllunio a dylunio mannau ar gyfer arddegwyr

Date

05.04.2022

Category

Newyddion

Archwiliwch

5 Mai 2022
9.30am – 12.00pm

Digwyddiad RHAD AC AM DDIM

Mae plant yn eu harddegau’n dal i ddweud wrthym bod bod y tu allan yn bwysig iddyn nhw – maen nhw’n gwerthfawrogi cael mannau i chwarae a threulio amser yn ymlacio gyda ffrindiau.

Ond, wrth gynllunio a dylunio gofodau cyhoeddus a mannau chwarae a hamdden dynodedig, mae anghenion plant hŷn i chwarae’r tu allan, cwrdd â ffrindiau a symud o gwmpas yn cael eu hesgeuluso’n aml neu’n derbyn fawr o ystyriaeth.

Mae Chwarae Cymru’n cynnal y weminar hon i rannu arfer dda sy’n berthnasol i gynllunio a dylunio mannau gan ystyried plant yn eu harddegau. Bydd pwyslais ar roi polisi ar waith.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys:

  • Tim Gill – awdur Urban Playground: How child-friendly planning and design can save cities
  • Claire Edwards – ymchwilydd cymdeithasol, lle a chwarae ac ymgynghorydd ar ofod cyhoeddus a’r amgylchedd adeiledig
  • Make Space for Girls – mudiad sy’n defnyddio ymchwil, ymgynghori, ymgysylltu ac addysg i eiriol dros barciau a mannau cyhoeddus sy’n groesawus i ferched yn eu harddegau
  • Phil Doyle – dylunydd mannau chwarae ac ymgynghorydd a chyd-awdur y llawlyfr Design for Play
  • Dr Mike Shooter – Cadeirydd Chwarae Cymru a Seiciatrydd Ymgynghorol Plant wedi ymddeol.

Anelir y weminar hon at: gynllunwyr tref, awdurdodau cynllunio, cynllunwyr a dylunwyr trefol, penseiri, datblygwyr, cymdeithasau tai, rheolwyr parciau, swyddogion iechyd a diogelwch, cynghorau tref a chymuned, swyddogion chwarae, gweithwyr ieuenctid.

Lawrlwytho poster y weminar

 

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors