Cym | Eng

Ariannu

Ariannu: Morrisons Foundation

Date

24.04.2024

Category

Ariannu

Ariannu: Morrisons Foundation

Archwiliwch

Mae’r Morrisons Foundation yn cynnig grantiau o hyd at £10,000 i elusennau cofrestredig sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol mewn cymunedau lleol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Gellir defnyddio’r grantiau ar gyfer gwariant cyfalaf (prynu, cynnal a chadw neu wella asedau) neu gyflawni prosiectau. Ni ellir defnyddio’r grantiau tuag at gostau craidd megis cyflogau neu wasanaethau parhaus.

I fod yn gymwys, rhaid i fudiadau fod wedi cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau ers dros flwyddyn.

Mae’r Morrisons Foundation yn blaenoriaethu ceisiadau gan elusennau bach sydd ag incwm o lai na £1-miliwn.

Rhagor o wybodaeth

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors