Cym | Eng

Ariannu

Ariannu: Local School Nature Grants

Date

01.05.2024

Category

Ariannu

Ariannu: Local School Nature Grants

Archwiliwch

Mae’r cyfle diweddaraf i wneud cais am Local School Nature Grant nawr ar agor. Mae’r rhaglen grant, a ddarperir gan Learning through Landscapes, yn cefnogi ysgolion yn Lloegr, yr Alban a Chymru i hwyluso a gwneud y mwyaf o ddysgu yn yr awyr agored.

Mae dwy elfen i’r gronfa:

  • £500 o offer ar gyfer dysgu yn yr awyr agored
  • sesiwn hyfforddi dysgu dwy awr yn yr awyr agored i staff.

Gall darparwyr blynyddoedd cynnar, ac ysgolion cynradd ac uwchradd wneud cais am y grant. I fod yn gymwys, mae rhaid i leoliadau blynyddoedd cynnar fod ag o leiaf pum aelod o staff ac adeilad.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 6 Medi 2024

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors