Cym | Eng

Ariannu

Ariannu: cronfa cymunedol Arnold Clark

Date

14.05.2024

Category

Ariannu

Ariannu: cronfa cymunedol Arnold Clark

Archwiliwch

Mae’r grŵp gwerthwyr ceir, Arnold Clark, yn cynnig grantiau o £1,000 i elusennau a grwpiau cymunedol yn y DU drwy ei gronfa Our Communities Support.

Rhaid i fudiadau gael eu lleoli o fewn 50 milltir i werthwyr Arnold Clark a darparu gwasanaethau sydd ar gael yn eang i’r rhai yn eu cymunedau lleol.

I fod yn gymwys, rhaid i fudiadau ddarparu gwasanaethau mewn un o sawl categori, gan gynnwys datblygu cymunedol, anabledd, addysg, hamdden a chymorth iechyd meddwl.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yn parhau.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors